LOGO KID 300x189 (2)

KARMELITAŃSKI INSTYTUT DUCHOWOŚCI

ul. Rakowicka 18 A , 31-510 Kraków, tel.: +48. 797 002 380, e-mail: kidkarmel@gmail.com

Ogłoszenie: Poszukujemy pracownika (emeryta) na stanowisko portiera dozorcy parkingowego w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie przy ul. Rakowicka 18 a. Kontakt dla zainteresowanych: tel. 690 494 070

Aktualności KID

Formy działalności KID

CYTUJEMY ŚWIĘTYCH KARMELU

"Bo mam mocne przekonanie, że kto zadowolenie i szczęście swoje pokłada w rzeczach tej ziemi albo pochwałach ludzkich, ten gorzki sam sobie zawód gotuje. Choćby bowiem te rzeczy mogły przynieść jaką korzyść rzeczywistą, tym samym już zawodzą, że są niestałe; ludzie dziś takie mają zdanie, jutro inne, co dzisiaj chwalą, to jutro będą potępiać. Bądź błogosławiony, Boże i Panie mój! Tyś sam niezmienny na wieki wieków, amen. Kto Tobie służy wiernie aż do końca życia swego, ten bez końca będzie żył w wieczności Twojej."

KALENDARZ WŁASNY ZAKONU BRACI BOSYCH NAJŚWIĘTSZEJ MARYI DZIEWICY Z GÓRY KARMEL

KARMELITAŃSKI INSTYTUT DUCHOWOŚCI

ul. Rakowicka 18 A

31-510 Kraków

POLSKA

Kontakt:

+48 797 002 380

kidkarmel@gmail.com

  • Zakres działalności Instytutu:

  • Propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej
  • Wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu
  • Formacja ogólnochrześcijańska
  • Formacja do życia konsekrowanego
  • Pomoc duchowo-psychologiczna
  • Formowanie wspólnoty sympatyków duchowości karmelitańskiej