Najczęściej zadawane pytania

1Jaka jest misja Karmelitańskiego Instytutu Duchowości?

Karmelitański Instytut Duchowości oferuje kształcenie w zakresie teologii życia duchowego oraz duchowości karmelitańskiej, szczególnie przez Studium Duchowości oraz Studium Pogłębiające. Organizując Dni Skupienia oraz coroczne majowe Dni Duchowości proponuje również formację duchową. Przedmiotem edukacji jest duchowość chrześcijańska, a zwłaszcza duchowość karmelitańska. KID inspiruje się w sposób szczególny życiem i nauczaniem Świętych Karmelu.

2Kto administruje Instytutem?

Instytutem administruje Fundacja Karmel, mająca swoją siedzibę przy ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków (NIP 9452134229). Natomiast wszystkimi kwestiami dydaktycznymi i procesem rekrutacji zajmuje się sekretariat Instytutu, mający miejsce na parterze budynku KID.

3Jak mogę zostać studentem KID?

Rekrutacja na rok 2023/2024 rozpocznie się w dniu 5 września 2023r. W celu zapisu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie kid.edu.pl/rekrutacja i postępować zgodnie ze wskazówkami.

4Jakie wymagania muszę spełnić, aby zostać studentem KID?

Oferta KID przeznaczona jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą uczęszczać na zajęcia za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. Studentem KID można zostać niezależnie od wykształcenia i miejsca zamieszkania. Od naszych słuchaczy wymagamy dobrej motywacji do nauki, sumienności oraz kultury osobistej i szacunku względem wykładowców, a także innych studentów.

5Czy zajęcia w Instytucie są płatne?

Tak, zajęcia w Instytucie są płatne. Koszt semestru to 250 zł w Studium Duchowości w charakterze wolnego słuchacza, 300zł w Studium Duchowości w trybie z egzaminami oraz 300zł w Studium Pogłębiającym.

6Co robić w sytuacji, gdy nie mogę uczestniczyć we wszystkich zajęciach?

Wszystkie zajęcia są nagrywane i udostępniane naszym studentom, by w dogodnym dla siebie czasie mogli je obejrzeć. Studenci zapisują się na cały semestr i niestety nie ma możliwości zapisania się jedynie na wybrane kursy.

7Czy istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w wykładach?

Tak. Szczególnie z myślą o osobach mieszkających poza Krakowem Instytut przygotował internetową platformę, gdzie po zalogowaniu studenci do końca roku akademickiego mają dostęp do wszystkich nagrań z wybranego przez siebie Studium.

8Czy będę mieć dostęp do nagrań wykładów?

Tak, zarówno studenci stacjonarni jak i korzystający zdalnie, mają dostęp do nagrań.

9Czy po ukończonym Studium otrzymam jakiś dokument?

Karmelitański Instytut Duchowości studentom zwyczajnym Studium Duchowości, którzy zaliczą wszystkie egazaminy wydaje dyplomy. Natomiast wolnym słuchaczom Studium Duchowości oraz studentom Studium Pogłębiającego na ich prośbę wydaje zaświadczenia o uczestnictwie. Oferta KID służy osobistej formacji duchowej i nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych.

10Jak mogę wesprzeć działalność Instytutu?

Najprościej jest zajrzeć na stronę kid.edu.pl/wsparcie. Bardzo dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc!