Karmelitański Instytut Duchowości serdecznie zaprasza na XXVI Dni Duchowości, które poświęcone będą zagadnieniu "Modlitwy Obecności" i odbędą się w dniach 16-17 maja 2024 r. w budynku Instytutu.
Prelekcje rozpoczynać się będą o godz. 17:00, a kończyć ok. godz. 20:30. W czwartek i piątek w kaplicy KID o godz. 16:15 odprawiona będzie Eucharystia.
 
W Dniach Duchowości uczestniczyć można:
 • stacjonarnie w budynku KID w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18a (rejestracja w czwartek 16.05 od godz. 15:00)
 • online po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres kidkarmel@gmail.com
Koszt 2-dniowego uczestnictwa wynosi 50zł. Szczegółowy program sympozjum poniżej.

Organizowane corocznie Dni Duchowości stanowią integralną część misji Instytutu, która polega na dzieleniu się duchowym dziedzictwem oraz wspieraniu wszystkich w poszukiwaniach głębokiej relacji z Bogiem i wewnętrznego wzrostu. Z radością patrzymy w przyszłość i z nadzieją oczekujemy kolejnych spotkań, które będą bodźcem do pogłębiania wiedzy i umocnieniem na tej pięknej duchowej drodze.


PROGRAM XXV DNI DUCHOWOŚCI 2023 

"Modlitwa w Karmelitańskiej Szkole Duchowości" (Cz. 3)

11 maja (czwartek)

 • 16.15 – Eucharystia w kaplicy KID
 • 17.00 - Powitanie – O. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, Dyrektor KID
 • Słowo wstępne – O. Prowincjał Krakowskie Prowincji Karmelitów Bosych
 • „Rola miłości na modlitwie według św. Jana od Krzyża” (30 min) - o. dr Andrzej Ruszała OCD
 • „Rola nadziei na modlitwie u św. Jana od Krzyża” (30 min) - o. dr Marian Zawada OCD
 • przerwa 15 minut
 • ok. 18 45 - „Człowiek na modlitwie u św. Jana od Krzyża” (30 min) - ks. prof. dr hab. Jan Machniak
 • „Modlitwa św. Teresy z Lisieux” (30 min) - o. dr Łukasz Kasperek OCD
 • „Modlitwa Marii od Jezusa Ukrzyżowanego” (15 min) - o. dr Stanisław Fudala OCD

12 maja (piątek)

 • 16.15 – Eucharystia w kaplicy KID
 • 17.00 - „Antropologia modlitwy w ujęciu Edyty Stein” (30 min) - dr Jadwiga Guerrero van der Meijden
 • „Terezjański człowiek modlitwy” (30 min) - s. dr Lidia Wrona CM
 • „Terezjańskie wyrzeczenie jako warunek modlitwy” (15 min) - o. lic. Paweł Hańczak OCD
 • „Terezjańska pokora” – (15 min) - o. Jakub Przybylski OCD
 • przerwa 15 minut
 • ok. 18.45 - „Modlitwa w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD” (30 min) - s. lic. Konrada Dubel CSCIJ
 • „Modlitwa Teresy od Jezusa Marchockiej” (20 min) - o. prof. dr hab Jerzy W. Gogola OCD
 • „Medytacja karmelitańska w perspektywie kognitywistyki” (15 min) - o. dr Piotr Zerzucha OCD
 • Podsumowanie – o. Jerzy Wiesław Gogola OCD, Dyrektor KID

Dni Duchowości w latach 1998-2023

 • 2023XXV

  Dni duchowości ze Świętymi Karmelu (Modlitwa w karmelitańskiej szkole duchowości) Cz.3
 • 2022XXIV

  Dni duchowości ze Świętymi Karmelu (Modlitwa w karmelitańskiej szkole duchowości) Cz.2
 • 2021XXIII

  Dni duchowości ze Świętymi Karmelu (Modlitwa w karmelitańskiej szkole duchowości) Cz.1
 • 2020Czas zarazy

  W 2020 r. ze względu na pandemię Covid-19 Dni Duchowości niestety się nie odbyły
 • 2019XXII

  Słowo Boże w duchowości Karmelu
 • 2018XXI

  Święty Józef w duchowości Karmelu
 • 2017XX

  Z Maryją do zjednoczenia z Bogiem
 • 2016XIX

  Miłosierdzie Boże w nauce Świętych Karmelu
 • 2015XVIII

  Dni duchowości ze Świętą Teresą od Jezusa (W relacji przyjaźni)
 • 2014XVII

  Nowa ewangelizacja w świetle nauki Mistrzów Karmelu
 • 2013XVI

  Wiara w doświadczeniu świętych karmelu
 • 2012XV

  Rodzina u Świętych Karmelu
 • 2011XIV

  Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau OCD
 • 2010XIII

  Kapłaństwo według świętych Karmelu
 • 2009XII

  Zjawiska nadzwyczajne a świętość (bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)
 • 2008XI

  Mistyka w codzienności
 • 2007X

  Terezjańskie dziedzictwo – 2 (Anna od Jezusa)
 • 2006IX

  Terezjańskie dziedzictwo – 1 (bł. Anna od św. Bartłomieja)
 • 2005VIII

  Mistyka eucharystyczna, Bł. Maria Kandyda od Eucharystii
 • 2004VII

  Ukryta z Chrystusem w Bogu (św. Małgorzata Redi i św. Teresa z Los Andes)
 • 2003VI

  Uwielbienie chwały (bł. Elżbieta od Trójcy Świętej)
 • 2002V

  Światłość w ciemności (Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein)
 • 2001IV

  Powołani do świętości (św. Rafał Kalinowski)
 • 2000III

  Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego
 • 1999II

  Na drodze zjednoczenia z Bogiem (Św. Jan od Krzyża)
 • 1998I

  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus słowem Boga dla świata