„Tylko miłość może uczynić nas miłymi Dobremu Bogu i ta miłość jest jedynym dobrem, o które śmiało się ubiegam”
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Informacja na temat kolejnych terminów Dni Skupienia zostanie podana na początku września 2023.

Harmonogram w 2023 roku

  • 11.03.20233

    Miłość oblubieńcza w życiu św. Teresy z Lisieux - o. Piotr Zerzucha OCD
  • 11.02.20232

    Wiara, nadzieja i miłość w życiu św. Teresy z Lisieux - o. Piotr Zerzucha OCD
  • 14.01.20231

    Dorastanie do świętości - o. Piotr Zerzucha OCD