Historia

Geneza Karmelitańskiego Instytutu Duchowości sięga 1990 r., kiedy to w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18 zorganizowana została seria otwartych konferencji z zakresu duchowości. Już rok później, w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założono tamże Karmelitańskie Studium Duchowości, realizujące program stałych wykładów. W 1993 r. jednostce tej nadano nazwę Karmelitański Instytut Duchowości oraz zapoczątkowano współpracę z Papieską Akademią Teologiczną, dzisiejszym Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Rok później, zainaugurowano wykłady z cyklu Formacja do Życia Konsekrowanego, które w 1995 r. zaczęły ukazywać się drukiem w ramach serii wydawniczej „Formacja zakonna”.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój tak, że w 1998 r., na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła, rozpoczęto organizowanie „Tygodni duchowości”, które od 2008 r. przerodziły się w coroczne „Dni duchowości”. Referaty wygłoszone podczas tych sympozjów, zaczęły ukazywać się w serii wydawniczej „Karmel żywy”. Wspomnieć należy także o okolicznościowych sesjach naukowych, jakie na przestrzeni historii Instytutu miały w nim miejsce, o publikacjach zawierających materiały z tych sesji, a także o książkach monograficznych, jakie wpisują się w dorobek piśmienniczy KID-u.

Rok 2001, w którym Karmel obchodził jubileusz 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego, przyniósł Karmelitańskiemu Instytutowi Duchowości nową siedzibę – gmach zlokalizowany w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. W następnych latach Karmelitański Instytut Duchowości przeżył kolejne etapy rozwoju. W 2007 r. poszerzył zakres swego oddziaływania o Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny, a w 2008 r. doczekał się rocznika Itinera Spiritualia. 11 stycznia 2010 r. jako instytut stowarzyszony nawiązał współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym „Teresianum” w Rzymie, który jest głównym ośrodkiem naukowym Zakonu Karmelitów Bosych. W roku 2013 odbyły się pierwsze „Warsztaty z duchowości”, a w latach 2015/16 odbył się po raz pierwszy roczny cykl warsztatów i dni skupienia pt.: ,,Ze Świętymi Karmelu”. Z kolei w latach 2016/17 odbył się po raz pierwszy roczny cykl dni skupienia o nazwie: ,,Szkoła modlitwy terezjańskiej”. W tym okresie także odbył się po raz pierwszy konkurs literacki KID.

Od 2021 roku Karmelitański Instytut Duchowości oprócz 2-letniego systematycznego Studium Duchowości, oferuje także roczne Studium Pogłębiające, funkcjonujące początkowo pod nazwą: „Wykłady III roku”. Z kolei od 2022 roku Instytut oferuje swoim słuchaczom możliwość zdalnego uczestnictwa w wykładach, które są transmitowane na żywo oraz nagrywane z możliwością późniejszego odtworzenia.

Misja

Instytut jest odpowiedzią Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych na potrzebę głębi współczesnego człowieka, a także chęcią zaznaczenia miejsca Karmelu w duchowym pejzażu Krakowa. Misją Karmelitańskiego Instytutu Duchowości jest propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej oraz wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, zwłaszcza św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, co jednostka realizuje przede wszystkim poprzez Studium Duchowości i Studium Pogłębiające. KID pragnie być miejscem formacji ogólnochrześcijańskiej, formacji do życia konsekrowanego oraz oferować wsparcie duchowo-psychologiczne.