sd

Studium Duchowości


Studium Duchowości jest inicjatywą karmelitów bosych, pragnących w systematyczny i przystępny sposób przekazać wiedzę niezbędną, by skutecznie i owocnie poruszać się po ścieżkach życia wewnętrznego.
sp

Studium Pogłębiające


Studium pragnie pełnić funkcję formacji permanentnej i z tego tytułu jego program będzie aktualizowany co roku. Oferta ta służy formacji osobistej i nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych.