Zapraszamy do udziału w 4-semestralnym STUDIUM DUCHOWOŚCI, którego oferta skierowana jest do osób pragnących zdobyć intelektualne podstawy z zakresu chrześcijańskiej teologii duchowości oraz pogłębić osobistą formację duchową. Zajęcia odbywają się w cyklu 2-letnim, co oznacza, że aby zrealizować kompletny program Studium, można do niego przystąpić w dowolnym roku. Studium Duchowości jest inicjatywą karmelitów bosych, pragnących w systematyczny i przystępny sposób przekazać wiedzę niezbędną, by skutecznie i owocnie poruszać się po ścieżkach życia wewnętrznego.

Program

Studium Duchowości składa się z wykładów kursorycznych (teologia duchowości, historia duchowości, duchowość karmelitańska, duchowość liturgiczna, duchowość patrystyczna, duchowość maryjna, kierownictwo duchowe) oraz z wykładów monograficznych o zmiennej tematyce. Studium służy formacji osobistej i nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych.

W semestrze zimowym 2023/2024 w Studium Duchowości realizowane będą 4 przedmioty:

 • teologia duchowości (o. prof. Jerzy Gogola OCD)
 • duchowość patrystyczna (o. dr Stanisław Łucarz SJ)
 • monograf biblijny (dr Maria Miduch)
 • historia duchowości (o. lic. Paweł Hańczak OCD)

Natomiast w semestrze letnim Studium Duchowości realizowane będą:

 • teologia duchowości (o. prof. Jerzy Gogola OCD)
 • duchowość maryjna (o. lic. Paweł Hańczak OCD)
 • monograf biblijny (o. dr Piotr Nyk OCD)
 • monograf karmelitański "Duchowość św. Elżbiety od Trójcy Świętej" (o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD)

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się co piątek w godzinach 17.00-20.15. Między dwoma 1,5-godzinnymi wykładami ma miejsce 15-minutowa przerwa, podczas której można skorzystać z kawiarenki KID.

Pierwsze zajęcia zbliżającego się semestru letniego odbędą się w dniu 16 lutego, a ostatnie w dniu 31 maja 2024.

Wstępny plan zajęć, który może jeszcze ulec niewielkim zmianom, dostępny jest pod linkiem:

Miejsce i transmisja

Wykłady odbywają się w sali konferencyjnej KID w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18A.

Przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych jak i zdalnych. Zajęcia są transmitowane na żywo, a nagrania transmisji będą umieszczane na specjalnie przygotowanej platformie i udostępniane słuchaczom aż do zakończenia roku akademickiego. W zajęciach można uczestniczyć w trybie zwyczajnym z egzaminami na koniec semestru albo w trybie wolnego słuchacza.

Egzaminy mogą mieć charakter ustny bądź pisemny w zależności od decyzji wykładowcy.

Po ostatnim, czwartym semestrze zajęć wydawane są dyplomy ukończenia dwuletniego Studium lub zaświadczenia dla wolnych słuchaczy wolnych.

Opłaty

Opłata semestralna za wykłady Studium Duchowości wynosi 300 zł za tryb zwyczajny z egzaminami oraz 250 zł za tryb wolnego słuchacza.

Zapisy

Zapisy do Studium Duchowości odbywają się poprzez poniższy formularz:

  Wybierz studium

  Stan

  Wykształcenie

  Dane kontaktowe

  Czy korzystałeś/-aś już z oferty KID?

  W kilku zdaniach napisz dlaczego pragniesz uczestniczyć w wykładach organizowanych przez KID