Karmelitański Instytut Duchowości

Instytut odpowiada na potrzebę głębi współczesnego człowieka, a także zaznacza miejsce Karmelu w duchowym pejzażu Krakowa.

Naszą misją jest propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej oraz wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, zwłaszcza św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, co realizujemy przede wszystkim poprzez Studium Duchowości i Studium Pogłębiające.

Pragniemy być miejscem formacji ogólnochrześcijańskiej, formacji do życia konsekrowanego oraz oferować wsparcie duchowo-psychologiczne.

Studium Duchowości

Studium Duchowości składa się z wykładów kursorycznych oraz z wykładów monograficznych o zmiennej tematyce. Studium służy formacji osobistej i nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych.

Studium Pogłębiające

Studium Pogłębiające składa się z wykładów monograficznych o zmiennej tematyce, w większości poświęconym zagadnieniom z zakresu teologii biblijnej i duchowości karmelitańskiej.

parallax background

Wesprzyj działalność KID

Aktualności

Chcesz pogłębić swoją wiarę?