Studium duchowości - rok III - wykłady otwarte - semestr letni:

Zakres działalności instytutu:

Propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej
Wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu
Formacja ogólnochrześcijańska
Formacja do życia konsekrowanego
Pomoc duchowo-psychologiczna
Formowanie wspólnoty sympatyków duchowości karmelitańskiej