Działający przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości OŚRODEK KONSULTACYJNO-FORMACYJNY (OKF) został utworzony w roku 2004, jako odpowiedź na potrzebę zaoferowania pogłębionej formacji ludzkiej i duchowej. Ośrodek służy praktyczną pomocą, udzielając indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz formując do głębszego życia wiarą. Formacja ta opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka, zawartej w tradycji i nauczaniu Kościoła. Czerpie także ze współczesnej psychologii głębi, która służy cenną pomocą w poznawaniu siebie, rozeznawaniu i pełniejszym życiu wiarą.

Posługą w Ośrodku mogą być objęte osoby konsekrowane, duchowne, a także świeckie zainteresowane pogłębionym życiem duchowym.

W ramach spotkań oferowane są:
  • oceny osobowości;
  • kolokwia wzrostu;
  • towarzyszenie w rozwoju duchowym (kierownictwo).

Osobą posługującą i odpowiedzialną za Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny jest o. mgr. lic. Tadeusz Florek OCD.

tadeuszflorekocd@gmail.com