STUDIUM DUCHOWOŚCI

Słuchacze dzielą się na: zwyczajnych i wolnych.

Słuchaczami zwyczajnymi są ci, którzy zostali przyjęci do Studium duchowości na pełny dwuletni cykl kończący się uzyskaniem dyplomu z teologii duchowości.

Wolnymi słuchaczami są ci, którzy po dopełnieniu formalności uczęszczają na wybrane przez siebie wykłady w ramach Studium duchowości i nie są zobligowani do składania egzaminów.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Jako słuchacz zwyczajny 
(możliwość zdawania egzaminów i uzyskania dyplomu)

  • formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem
  • kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
  • trzy fotografie
  • ofiara 150 zł za jeden semestr

Jako słuchacz wolny
(niezależnie od wykształcenia)

  • formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem
  • ofiara 100 zł za jeden semestr

Rekrutacja na Studium Duchowości odbywa się każdego roku, we wrześniu.

 Formularz zgłoszeniowy można przesłać na adres mailowy Instytutu: kidkarmel@gmail.com  

Sekretarz Instytutu dostępny pod telefonem: 797 002 380

 

ZAPRASZAMY !