STUDIUM DUCHOWOŚCI

COVID – 19

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, Studium duchowości funkcjonuje w formie on-line. Wszelkich Informacji na temat Studium, rekrutacji oraz formy działania udziela sekretariat Karmelitańskiego Instytutu duchowości: https://kid.edu.pl/sekretariat/

Idea i organizacja

Studium duchowości to dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości prowadzonych w sposób przystępny dla każdego. Oprócz formacji ogólnochrześcijańskiej i wprowadzania słuchaczy w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, celem Studium Duchowości jest tworzenie klimatu modlitwy i atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich. Formami realizacji powyższych celów są: wykłady, wspólna Msza święta oraz okolicznościowe spotkania przy stole.

Wykłady odbywają się w piątki w godz. 17.00–20.15

 • wykłady kursoryczne: tematyka stała (obejmuje zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej)
 • wykłady monograficzne: tematyka zmienna (stanowi pogłębienie wybranych zagadnień)

 

Przed wykładami istnieje możliwość uczestnictwa we Mszy św. o godz. 16.30 w kaplicy KID

Organizacja Studium:

 • Studium w KID obejmuje zajęcia dydaktyczne i pracę indywidualną słuchaczy. 
 • Zajęcia dydaktyczne organizowane są zasadniczo w formie wykładów.
 • Praca indywidualna obejmuje studium zagadnień poza czasem zajęć w Instytucie, które to studium podlega weryfikacji podczas egzaminu, a także, według uznania wykładowców, w innych momentach.
 • Wykładowcy winni troszczyć się, by wykładana przez nich doktryna z zakresu teologii duchowości, przyczyniała się do dojrzewania duchowego słuchaczy.
 • Językiem wykładowym jest język polski.
 • Formę egzaminu ustala wykładowca. Forma ta może być ustna lub pisemna, teoretyczna lub praktyczna.

Sekcje i przedmioty wykładane

Pełny cykl zajęć w sekcji Studium duchowości trwa dwa lata. Zajęcia w tym cyklu rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października i kończą w miesiącu czerwcu.

W ramach STUDIUM DUCHOWOŚCI przewidziane są wykłady kursoryczne i monograficzne. Wykłady kursoryczne obejmują główny zrąb duchowości chrześcijańskiej, z zaznaczeniem duchowości karmelitańskiej, zaś wykłady monograficzne traktują bardziej szczegółowo wybrane zagadnienia poszerzające.

Tematy wykładów kursorycznych w biennium są następujące:

 • teologia duchowości,
 • historia duchowości,
 • duchowość biblijna,
 • duchowość patrystyczna,
 • duchowość liturgiczna,
 • duchowość maryjna 
 • duchowość karmelitańska.

Tematyka wykładów monograficznych jest zmienna, ustalana na bieżąco.

Tygodniowa liczba godzin wykładowych, na obu latach, wynosi cztery godziny: dwie godziny wykładów kursorycznych i dwie monograficznych.

Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin wykładowych w zależności od zainteresowania słuchaczy.