Studium Pogłębiające – semestr zimowy 2023

Awatar użytkownika

Studium Pogłębiające – semestr zimowy 2023

20 Weeks
Wszystkie poziomy
31 lekcja
0 testów
80 kursantów

Zapraszamy do udziału w rocznym STUDIUM POGŁĘBIAJĄCYM, którego oferta skierowana jest do osób zorientowanych na duchowość karmelitańską, szczególnie do absolwentów Studium Duchowości KID. Studium Pogłębiające jest inicjatywą karmelitów bosych, pragnących w systematyczny i przystępny sposób przekazywać wiedzę niezbędną do owocnego prowadzenia życia duchowego. Studium pragnie pełnić funkcję formacji permanentnej i z tego tytułu jego program będzie aktualizowany co roku. Oferta ta służy formacji osobistej i nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych.

PROGRAM

Studium Pogłębiające składa się z wykładów monograficznych o zmiennej tematyce, w większości poświęconym zagadnieniom z zakresu teologii biblijnej i duchowości karmelitańskiej.

W semestrze zimowym 2023/2024 Studium Pogłębiającego realizowane będzie 5 wykładów monograficznych:

  • Indywidualna komunikacja Boga z człowiekiem w Starym Testamencie. Podstawy relacji według zamysłu Boga (s. Joanna Nowińska SM)
  • Współczesne wyzwania duchowości chrześcijańskiej (s. Tereza Huspekova CHR)
  • Zmysły i modlitwa (o. Paweł Porwit OCD)
  • Przestrogi św. Jana od Krzyża (o. Paweł Hańczak OCD)
  • Między rozmyślaniem a kontemplacją. O rozwoju modlitwy w ujęciu karmelitańskim (o. Jakub Przybylski OCD)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia Studium Pogłębiającego realizowane są w 6 sobót wykładowych w ciągu semestru.

Odbywają się w godzinach 8.30-18.15 i składają się zazwyczaj z 5 wykładów (po 1,5h) oraz dłuższej przerwy obiadowej, podczas której można skorzystać z kawiarenki KID.

Pierwsze zajęcia zbliżającego się semestru odbędą się w dniu 21 października, a ostatnie w dniu 3 lutego 2024.

MIEJSCE I TRANSMISJA

Wykłady odbywają się w sali konferencyjnej KID w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18A.

Przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych jak i zdalnych. Zajęcia są transmitowane na żywo, a nagrania transmisji będą umieszczane na specjalnie przygotowanej platformie i udostępniane słuchaczom aż do zakończenia roku akademickiego.

Zajęcia służą formacji osobistej i nie kończą się egzaminami.

Po ukończonym roku formacji na indywidualną prośbę słuchaczy możemy wydać zaświadczenie o uczęszczaniu na Studium.

OPŁATY

Opłata semestralna za wykłady Studium Pogłębiającego wynosi 300 zł.

Studium Pogłębiające – semestr zimowy 2023
Nasza strona używa ciasteczek do analizy statystyk i zapewnienia takiego samego działania pomiędzy wizytami.
Dowiedz się więcej