Władze i Kadra

 

Przełożony Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
N.O. Prowincjał Tadeusz Florek OCD

 

Dyrektor
o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

 

o.Piotr Nyk 

Wicedyrektor
o. dr Piotr Nyk OCD

        

  Odpowiedzialny za Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny
wakat

 

  Sekretarz
s. mgr Jolanta Siemion CHR


Rada Instytutu

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, przewodniczący
o. dr Stanisław Fudala OCD
o. dr Piotr Nyk OCD   
o. dr Oktawian Roman Stokłosa OCD
o. dr hab. Marian Zawada OCD

Wykładowcy 

Wykaz obejmuje wykładowców aktualnych i zatrudnionych w przeszłości.

Firszt Grzegorz OCD, o. dr  
Florek Tadeusz OCD, o. lic.
Fudala Stanisław OCD, o. dr
Giertych Wojciech OP, o. dr
Głowacka Elżbieta, dr
Gogola Jerzy Wiesław OCD, o. prof. dr hab.
Gołąb Marian OFMConv., o. dr
Hałas Stanisław SCJ, ks. dr hab., prof. UPJPII
Iwańska Izabela, s. dr
Kalniuk Jan MS, ks. dr
Kansy Łukasz OCD, o. lic.
Kasperek Łukasz OCD, o. dr
Kasprzak Dariusz OFMCap, o. dr hab., prof UPJPII 
Kiwior Wiesław OCD, o. dr hab., prof. UKSW
Klich Anna Emmanuela OSU, s. dr
Klimas Samuela, s. dr
Kraj Karol Władysław OCD, o. dr
Krupnik Tadeusz, ks. dr
Linka Piotr OCD, o. lic.
Machniak Jan, ks. dr hab., prof. UPJPII
Majkrzak Henryk SCJ, ks. dr hab.
Misztal Wojciech, ks. dr hab., prof. UPJPII
Narewska Dorota, dr  
Nyk Piotr OCD, o. dr
Pawłowski Krzysztof, dr hab.
Pietrzak Wiesław SCJ, ks. lic.
Pindel Roman, bp prof. dr hab.
Praśkiewicz Szczepan Tadeusz OCD, o. dr hab.
Ruszała Andrzej OCD, o. dr
Rybicki Marcin, dr  
Salamon Paweł OFMConv., o. dr
Seweryn Tomasz, ks. dr
Sękalski Cezary, dr
Sielepin Adelajda CHR, s. dr hab.
Skórnóg Stefan OCD, o. dr
Sopata Marian OCD, o. dr
Spiller Piotr OCarm., o. dr
Stokłosa Oktawian Roman OCD, o. dr
Sypko Jan SCJ, ks. dr
Tochmański Włodzimierz OCD, o. dr                                                
Wójtowicz Mariusz OCD, o. lic.
Wider Dominik OCD, o. prof. dr hab.
Witko Andrzej, ks. dr hab.
Zając Andrzej OFMConv, o. dr
Zawada Marian OCD, o. dr hab.
Zieliński Jerzy OCD, o. lic.
Ziemann Eugeniusz SCJ, ks. dr
Zięba Jadwiga, dr
Zyzak Wojciech, ks. dr hab., prof. UPJPII


Inni

  • Redaktor serii „Formacja zakonna”: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD
  • Redaktor serii „Karmel żywy”: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD
  • Redakcja rocznika Itinera Spiritualia: o. dr Piotr Nyk OCD (redaktor naczelny), o. dr Łukasz Kasperek OCD
  • Redaktor serii „Źródła karmelitańskie”: o. dr hab. Marian Zawada OCD