10. Terezjańskie dziedzictwo – II (Anna od Jezusa)


10-11 maja 2007 r.


J. W. Gogola OCD, Wprowadzenie w Tydzień Duchowości

A. Wach OCD, Słowo Przełożonego Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

A. Smagacz OCD, Historyczne uwarunkowania Reformy terezjańskiej

M. Zawada OCD, Pierwotny charyzmat Karmelu w ujęciu św. Teresy od Jezusa

A. Ruszała OCD, Duchowa sylwetka Anny od Jezusa

W. Kiwior OCD, Anna od Jezusa de Lobera wobec dziedzictwa terezjańskiego

S. T. Praśkiewicz OCD, Najświętsza Maryja Panna na duchowej drodze Anny od Jezusa

R. Myszkowski OCD, Wymiar wspólnotowy życia i duchowości Anny od Jezusa

J. W. Gogola OCD, Twórcza wierność charyzmatowi zakonnemu

ks. J. Machniak, Wielcy teologowie XVI wieku w życiu duchowym św. Teresy od Jezusa

J. W. Gogola OCD,Słowo na zakończenie „Tygodnia duchowości”

 

 

Publikacja materiałów