13. Kapłaństwo u świętych Karmelu

 6-7 maja 2010 r.

Dzień I: czwartek 6 maja 2010  
Godz. 17.00 - 18.40


Powitanie: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, UPJPII i Dyrektor KID

Słowo wstępne: o. dr A. Ruszała OCD, Prowincjał Krakowskiej Prowincji OCD

Kapłaństwo w ujęciu św. Pawła – ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII

Kapłaństwo w służbie świętości w ujęciu mistrzów Karmelu – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD


Przerwa 

Godz. 19.00 - 20.15

Kapłaństwo karmelity bosego
– o. dr Grzegorz Firszt OCD

Św. Teresy z Lisieux spojrzenie na kapłaństwo – o. dr Marian Zawada OCD


Dzień II: piątek, 7 maja 2010
Godz. 17.00 - 18.40


Kapłaństwo a karmelitanki bose – dr hab. Elżbieta Matulewicz, prof. UKSW

„Salus animarum” jako najważniejsza zasada w posługiwaniu kapłanów polskiego Karmelu Terezjańskiego wczoraj i dziś  – o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Św. Jan od Krzyża jako kierownik duchowy – ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII

Przerwa

Godz. 19.00 - 20.15

Kapłaństwo w ujęciu św. Edyty Stein – ks. dr hab. Wojciech Zyzak UPJPII

Kapłan jako sługa Bożego miłosierdzia na przykładzie św. Rafała Kalinowskiego
– o. dr Stanisław Fudala OCD

Słowo na zakończenie: o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD – dyrektor KID