14. Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau

                                        19-20 maja 2011 r.

Dzień 1: czwartek, 19 maja 2011 r.
Godz. 17.00

Powitanie - O. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, UPJPII i Dyrektor KID

Słowo wstępne - Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Santa Teresa d’Avila. Una donna spagnola del secolo XVI. Un messaggio per il nostro tempo (św. Teresa z Avila. Hiszpańska kobieta XVI wieku. Przesłanie dla naszych czasów) - O. prof. Aniano Alvarez Suarez OCD, Rektor PWT Teresianum w Rzymie

Życie i czasy błogosławionego Franciszka Palau y Quer OCD - S. Ewa Połeć CM

Przerwa (18.30-19.00)

Francisco Palau. Fidelidad a la vida religiosa y vocación carmelitano teresiana en tiempos de exclusión y persecución (Franciszek Palau. Wierność życiu zakonnemu i powołaniu karmelitańskiemu w czasach wykluczenia i prześladowania) - S. Josefa Pastor Mirales CMT

Matka Najświętsza w mistycznej doktrynie bł. Franciszka Palau - O. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD


Dzień 2: piątek, 20 maja 2011 r.
Godz. 17.00

Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau - O. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD

Komunia – źródło mistyki i solidarności Franciszka Palau - S. dr Carmen Diez CM

Duszpasterskie zaangażowanie bł. Franciszka Palau - O. dr Grzegorz Firszt OCD

Przerwa (18.30-19.00)

Kobieta w mistyce eklezjalnej błogosławionego Franciszka Palau - S. dr Maria Dolores Jara CM

Modlitwa u bł. Franciszka Palau - Ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII

Słowo na zakończenie - O. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD