15. Rodzina u Świętych Karmelu

  10 – 11 maja 2012 r.

Dzień 1: czwartek, 10 maja 2012 r.

Godz. 17:00

Powitanie – o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, UPJPII i Dyrektor KID

Słowo wstępne – o. dr Andrzej Ruszała, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Rodzina w Piśmie Świętym – o. dr Piotr Nyk OCD, KID

Relacja osoby konsekrowanej z własną rodziną w ujęciu Świętych Karmelu  o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, UPJPII i KID

Przerwa (18.30-19.00)

Rodzina u św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII

Rodzina w ujęciu nowych karmelitańskich kandydatów na Ołtarze               o. dr Szczepan  T. Praśkiewicz OCD

Dzień 2: piątek, 11 maja 2012 r.

Godz. 17:00

Rodzina w pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej – dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Rodzina w ujęciu św. Edyty Stein – ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII

Przerwa (18.30-19.00)

Rodzina Martin – o. mgr lic. Krzysztof Pawłowski OCD, „Carmelitanum”

Wpływ więzi rodzinnych na wychowanie dziecka o. mgr lic. Tadeusz Florek OCD, KID

Słowo na zakończenie o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, UPJPII i KID