Sesja: „Klasztor karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem”

  • 25 listopada 2009 r. odbyła się sesja pt.: „Klasztor karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem”  zorganizowana przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, Katedrę Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

Tematy referatów:

Fundator klasztoru karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu

– ks. dr hab. Andrzej Bruździński

Losy klasztoru karmelitańskiego w dobie józefińskiej

– ks. dr hab. Jacek Urban, prof. UPJPII

Architektura i wyposażenie klasztoru – o. prof. dr hab. Józef Wanat OCD

Działalność apostolska karmelitów w Nowym Wiśniczu 

– o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD

Dzieje klasztoru po kasacji 1782 – 2009 – o. dr Zdzisław Gogola OFMConv

Badania archeologiczne na terenie gminy Nowy Wiśnicz – zarys zagadnienia

– mgr lic. Joanna Małocha:

Obóz koncentracyjny w więzieniu – klasztorze karmelitańskim – Marzena Stochel