VI sesja

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Sesja VI. Studium Teologii Modlitwy, Wadowice, 4-7 lipca 2013 r.

Ilość godzin

Godz.

Czwartek

Piątek

Sobota

1.

8.30-9.15

o. Linka, Wpr. do św. Jana od Krzyża

o. Kasperek, Ogólne wpr. do teologii, Kolokwium

o. Kasperek, Ogólne wpr. do teologii

2.

9.25-10.10

o. Linka, Wpr. do św. Jana od Krzyża

o. Kasperek, Ogólne wpr. do teologii, Kolokwium

o. Kasperek, Ogólne wpr. do teologii

3.

10.30-11.15

Zajęcia liturgiczne

o. Bogumił, Warsztaty

o. Bogumił, Zaliczenie

4.

11.25-12.10

o. Linka, Wpr. do św. Jana od Krzyża

o. Bogumił, Warsztaty

o. Bogumił, Warsztaty

5.

15.30-16.15

o. Linka, Wpr. do św. Jana od Krzyża

o. Gogola, Egzamin

o. Bogumił, Warsztaty

6.

16.25-17.10

o. Linka, Egzamin

o. Gogola, Teologia duchowości

o. Bogumił, Warsztaty

7.

17.30-18.15

o. Bogumił, Warsztaty

o. Bogumił, Warsztaty

o. Bogumił, Warsztaty

 

Egzaminy

o. prof. dr hab. Jerzy Gogola, Egzamin z Teologii duchowości (1 godzina)

o. lic. nauk. Piotr Linka, Egzamin z Wprowadzenia  do doktryny św. Jana od Krzyża (1 godzina)

o. dr Łukasz Kasperek, Kolokwiumna bazie skryptu Wstęp do teologii (2 godziny)

o. mgr Bogumił Wiergowski, Zaliczenie nt. przygotowania i przeprowadzenia spotkania grupy modlitewnej

Wykładowcy

o. prof. dr hab. Jerzy Gogola, Teologia duchowości (1 godzina lekcyjna)

o. dr Łukasz Kasperek, Ogólne wprowadzenie do teologii (4 godziny)

o. lic. nauk. Piotr Linka, Wprowadzenie do doktryny św. Jana od Krzyża (4 godzin)

o. mgr Bogumił Wiergowski, mgr Halina Płoskonka, Warsztaty (9 godzin)

 

 

Sobota, 6 lipca r.

19.00 Ognisko i grillowanie w ogrodzie (lub na tarasie). Kolacja

Dzielenie się. 1. Podsumowanie całości STM-u

21.00 Nieszpory. Modlitwa na zakończenie dnia

 

Niedziela, 7 lipca 2013 r.

7.00 Msza Święta z Jutrznią (kaplica, III piętro). Przewodniczy: o. Łukasz Kasperek

8.15 Śniadanie (refektarz, suterena)

9.15 Spotkanie. Dzielenie się nt. 2. Twoje plany na przyszłość

10.00 Przerwa

10.15 Cd. dzielenia. 3. Czego jeszcze potrzebujesz, by lepiej służyć we wspólnocie, parafii?

11.00 Wręczenie dyplomów

12.00 Obiad (refektarz, suterena)

13.00 Wyjście na Leskowiec. Wspólna rekreacja dla chętnych

 

PRZEWODNICZENIE MSZY I KAZANIE

Studium Teologii Modlitwy

Sesja VI

Wadowice, 4-7 lipca 2013 r.

 

o. Andrzej Ruszała, prowincjał, Przewodniczenie Mszy Świętej z Jutrznią o godz. 6.50, w tym krótkie kazanie, w czwartek, 4 lipca

o. Łukasz Kasperek, Przewodniczenie Mszy Świętej z Jutrznią o godz. 6.50, w tym krótkie kazanie, i wykłady w piątek, 5 lipca

o. Bogumił Wiergowski, Przewodniczenie Mszy Świętej z Jutrznią, w tym krótkie kazanie, o godz. 6.50, w sobotę, 6 lipca, warsztaty wg grafiku