Studium duchowości

STUDIUM  DUCHOWOŚCI

ROK  AKADEMICKI   

2022-2023

Szczęść Boże,

 
Zapraszamy do udziału w wykładach dwu-letniego Studium duchowości zawierającego w swoim programie wykłady kursoryczne, takie jak:
  • Teologia duchowości,
  • Historia duchowości,
  • Duchowość karmelitańska,
  • Duchowość liturgiczna,
  • Duchowość biblijna,
oraz wykład monograficzny o zmiennej tematyce.
 
Dwu-letnie Studium można przebyć w charakterze wolnego słuchacza lub w trybie zwyczajnym, przystępując do egzaminów pod koniec każdego semestru.
 
Pragniemy zaznaczyć, iż Studium nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych, a służy jedynie osobistej formacji duchowej. Egzaminy, które odbywają się pod koniec każdego semestru mają jedynie pomóc w lepszej organizacji nauki oraz sprawdzeniu poziomu przyswojonej wiedzy.
 
Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 17-tej do 20.15 w pomieszczeniach Instytutu przy ul Rakowickiej 18A w Krakowie.
 
Przed wykładami (można) uczestniczyć we Mszy św., którą celebruje ojciec wykładowca danego dnia, w kaplicy pod tym samym adresem.
 
Pomiędzy dwoma wykładami oferujemy kawę i drobny posiłek w kawiarni, obok pomieszczeń wykładowych.
 
Oprócz dwuletniego Studium, w Instytucie odbywają się także wykłady tzw. III roku, które w swoim założeniu są dopełnieniem i pogłębieniem dwuletniego studium. Do tych wykładów, które nazywamy również (otwartymi) mogą przystąpić osoby, które nie przeszły wcześniej przez dwuletnie Studium, a chciałaby po prostu z nich skorzystać.  Tematyka tych wykładów jest zorientowana na duchowość karmelitańską.
 
Zajęcia III roku odbywają się co dwa tygodnie, również w piątki, pomiędzy godz. 17-tą, a 20.15 pod wyżej wspomnianym adresem.
 
Wszystkie wykłady odbywają się w Instytucie i są transmitowane na żywo. Nagrania tych transmisji są dostępne dla słuchaczy studium przez cały semestr.
 
Ofiara (opłata) za wykłady dwuletniego studium wynosi:
  • 250 zł za semestr (tryb zwyczajny, z egzaminami), a
  • 200 zł za semestr (tryb wolnego słuchacza).
  • Natomiast słuchacze roku III-ego wnoszą opłatę 150 zł za semestr.
 
 
Sekretarz KID

Tel: +48. 797 002 380

ZAPISY  NA  STUDIUM  ODBYWAJĄ  SIĘ  POPRZEZ  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ  PO  WYPEŁNIENIU  NALEŻY  ODESŁAĆ  MAILEM  NA  ADRES:  KIDKARMEL@GMAIL.COM