STUDIUM DUCHOWOŚCI – KID

STUDIUM DUCHOWOŚCI jest to przystępny, w swej podstawie – dwuletni, cykl wykładów z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Jest on skierowany do słuchaczy wszystkich stanów: kapłańskiego, konsekrowanego oraz świeckiego. Językiem wykładowym jest język polski.

Studium obejmuje wykłady:

Kursoryczne – tematyka stała (zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej).

– teologia duchowości, 

– historia duchowości, 

– duchowość biblijna, 

– duchowość patrystyczna, 

– duchowość liturgiczna, 

– duchowość maryjna 

– duchowość karmelitańska.

Monograficzne – tematyka zmienna (pogłębienie wybranych zagadnień).


ROK I – II 

  • Słuchacze zwyczajni – (indeks, egzaminy, dyplom ukończenia Studium)

Wykłady – w każdy piątek od godz. 17-tej do 20.15.

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, kopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu potwierdzającego wyższe kwalifikacje, trzy fotografie.

Opłata za semestr w tym trybie studiów od października 2021 r. będzie wynosiła 250 zł

  • Słuchacze wolni – (bez egzaminów końcowych i bez możliwości uzyskania dyplomu ukończenia Studium).

Wykłady – w każdy piątek od godz. 17-tej do 20.15.

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy

Opłata za semestr w tym trybie studiów od października 2021 r. będzie wynosiła 200 zł.


ROK III – pogłębienie studiów I i II roku – Uwaga! Nowość – od października 2021 r. w ramach III roku rozpoczynamy:  SPECJALISTYCZNE STUDIUM Z DUCHOWOŚCI KARMELITAŃSKIEJ  (w system hybrydowym)CZYTAJ WIĘCEJ

  • Słuchacze wolni – (bez egzaminów).

Wykłady odbywają się raz na dwa tygodnie w godzinach od godz. 17-tej do 20.15.

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy

Opłata za semestr w tym trybie studiów od października będzie wynosiła wynosi 150 zł.

Oprócz formacji ogólnej oraz wprowadzenia w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, celem Studium jest tworzenie klimatu modlitwy w atmosferze sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich. Formami realizacji powyższych celów są: 

  • Wspólna Msza święta – przed wykładami, w kaplicy Instytutu o godz. 16.30.
  • Wykłady – piątki od godz. 17-tej do 20.15.
  • Spotkania wykładowców i słuchaczy w kawiarni Instytutu – w przerwach pomiędzy wykładami.

Pełnej informacji na temat Studium, udziela >> Sekretariat KID    

>> zostaw swój adres mailowy, odpiszemy <<