ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia udziału w wykładach dokonujemy:
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na tej stronie.
Po złożeniu ofiary za udział w kursie bądź w wybranym spotkaniu (30 zł za jedno spotkanie) i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres: kidkarmel@gmail.com,
zgłaszającemu zostanie przesłany link do spotkania. 

Opłata:

Ofiarę będzie można złożyć w sekretariacie KID-u

– w każdą środę i piątek od godz. 14.00-18.00

– lub przesłać na konto:

Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

Zygmunta Glogera 5, 31-222 Kraków

Nr Rachunku: 11 1600 1462 1844 4951 0000 0024

IBAN: PL11 1600 1462 1844 4951 0000 0024

Tytułem:

 

Systematyczny kurs nt Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa

Uprzejmie prosimy, aby przed wniesieniem opłaty, został przez Państwa wypełniony formularz zgłoszeniowy, a co za tym idzie, przesłany adres mailowy oraz informacja o wyborze dni spotkań, w których chcieliby Państwo uczestniczyć. W przypadku braku powyższych informacji linki do spotkań nie będą mogły być przesłane.

W razie trudności z formularzem, zgłoszenie uczestnictwa w kursie można przesłać mailem na adres: kidkarmel@gmail.com wyszczególniając w mailu wybrane dni wykładów (ich daty).

UWAGA! Uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy dokonali wpłaty na poczet uczestnictwa w kursie, a nie przesłali swojego adresu mailowego, o kontakt w sekretariatem: tel.: 797 002 380 

Dziękujemy!

Organizatorzy kursu.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Imię i nazwisko:

  adres e-mail:

  21.04 - s. Lidia Wrona, cm / Wiktor Szymborski28.04 - s. Lidia Wrona, cm / Anna Wajda05.05 - s. Lidia Wrona, cm / o. Damian Sochacki OCD / o. Andrzej Cekiera OCD / o. Marian Zawada OCD12.05 - s. Anna Klich OSU / o. Bazyli Mosionek OCD / o. Krzysztof Kozioł OP / s. Lidia Wrona, cm"19.05 - Anna Wajda / s. Lidia Wrona, cm26.05 - o. Jerzy Gogola OCD / s. Lidia Wrona, cm / o. Paweł Hańczak OCD02.06 - o. Jerzy Gogola OCD / s. Lidia Wrona, cm/ ks. Robert Woźniak09.06 - o. Jerzy Nawojowski OCD / o. Piotr Hensel OCD / s. Lidia Wrona CM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karmelitański Instytutu Duchowości w celu przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach.

  PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40 – Wprowadzenie i przedstawienie osobowości Teresy od JezusaLidia Wrona, cm
  • 17.50 – 18.30 – Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji Wiktor Szymborski
  • 18.40 – 19.20Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji – Wiktor Szymborski
  • 19.30 – 20.10 Terezjański kontekst historyczny powstania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.45 – Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.50 – 18.30Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 18.40 – 19.20Biblijne symbole duchowego życia człowieka – Anna Wajda
  • 19.30 – 20.10Symboliczna struktura dzieła – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.40       Interpretacje Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.50 – 18.30       Król, pałac i jego komnaty – biblijne i kulturowe referencje w Twierdzy wewnętrznej świętej Teresy – Damian Sochacki, OCD
  • 18.40 – 19.20      Biblia w Twierdzy wewnętrznej – Andrzej Cekiera, OCD
  • 19.30 – 20.10      Poszukiwanie Boga: św. Augustyn i Teresa od Jezusa – Marian Zawada, OCD
  • 17.00 – 17.40Poznanie siebie w Biblii – s. Anna Klich, OSU
  • 17.50 – 18.30Waga poznania siebie w nauczaniu Ojców Kościoła – Bazyli Mosionek, OCD
  • 18.40 – 19.20Poznanie siebie z perspektywy psychologicznej – Krzysztof Kozioł, OP
  • 19.30 – 20.10Poznanie siebie z perspektywy I mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.40Biblijna koncepcja walki o życie duchowe – Anna Wajda
  • 17.50 – 18.30Wytrwałość z perspektywy II mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 18.40 – 19.20Nikt nie zna Ojca tylko Syn – Jezus wobec fałszywych obrazów Boga – Anna Wajda
  • 19.30 – 20.10Fałszywy obraz Boga z perspektywy III mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.40Nowość – Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki – o. Jerzy Gogola, OCD
  • 17.50 – 18.30Nowość życia – z perspektywy IV mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 18.40 – 19.20Zjednoczenie w doświadczeniu mistyczek Kościoła – Paweł Hańczak, OCD
  • 19.30 – 20.10Zjednoczenie z perspektywy V mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.40Noc ciemna w nauczaniu św. Jana od Krzyża – Jerzy Gogola, OCD
  • 17.50 – 18.30Noc ciemna z perspektywy VI mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 18.40 – 19.20Doktryna trynitarna w XVI – wiecznej teologii – ks. Robert Woźniak
  • 19.30 – 20.10Terezjańskie doświadczenie Trójcy św. z perspektywy VII mieszkania Twierdzy – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.40Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
  • 17.50 – 18.30Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
  • 18.40 – 19.20Zamek Franza Kafki i Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa – Piotr Hensel, OCD
  • 19.30 – 20.10„Temu służy modlitwa, by rodziły się dzieła” 7T 4,6. Aktywny wymiar terezjańskiego życia mistycznego – Lidia Wrona, cm

  Podsumowanie kursu

  Przejdź do paska narzędzi