Zespół KID

Dyrektor

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

Wicedyrektor

o. dr Piotr Zerzucha OCD

Sekretarz

mgr Marta Krzynowek-Boucher