21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

„Przedstawiła mi się dusza…

jako twierdza… cała z jednego diamentu…”

Stajemy wobec Twierdzy wewnętrznej,

wyjątkowego dzieła św. Teresy od Jezusa, które jako jedno z niewielu dzieł chrześcijańskiej duchowości przedstawia cały proces rozwoju życia duchowego osoby, aż do zjednoczenia z Bogiem. Jego wartość jest tym większa, że powstaje w czasie trudnych prześladowań rozrastającej się terezjańskiej reformy karmelitańskiego życia wspólnotowego. To dzieło kobiety, która:

 • ukończyła już 60 lat
 • ma za sobą długą oraz trudną drogę życia duchowego
 • zna życie mistyczne z doświadczenia
 • patrzy na przebytą drogę z perspektywy dojrzałej kobiety, tak pod względem ludzkim jak i duchowym.

Celem kursu  jest:

 • przekazać jego uczestnikom najważniejsze i kluczowe dla zrozumienia dzieła treści
 • zwrócić uwagę na najbardziej istotne jego elementy 
 • pogłębić wybrane tematy
 • ukazać duchowe perspektywy dzieła  
 • zachęcić uczestników do samodzielnej jego lektury 
 • rozbudzić pragnienie wejścia w osobistą relację przyjaźni z Bogiem

Adresaci:

Wszyscy (zarówno świeccy jak i osoby konsekrowane, bez względu na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę), którzy zainteresowani są tematem modlitwy, życia duchowego i bliskiej osobistej relacji z żywym Bogiem.

Miejsce:

Karmelitański Instytut Duchowości, Rakowicka 18a, 31-510 Kraków (przy Dworcu Głównym).

Czas:

 • Środy (od 21 kwietnia do 9 czerwca 2021 r.)
 • Godz.: 17.00 – 20.10 

Uczestnictwo:

W kursie można wziąć udział:

 • W trybie on-line – po złożeniu ofiary za udział w kursie bądź w wybranym spotkaniu
i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres: kidkarmel@gmail.com,
Linki do wykładów będą wysyłane na dzień przed każdym kolejnym dniem kursu.
 
 • W trybie stacjonarnym – jeśli w trakcie trwania kursu zaistnieje taka możliwość

– z uwzględnieniem restrykcji i zachowaniu wszelkich norm sanitarnych (o liczbie dostępnych miejsc będziemy informować na bieżąco)

Oferta WKB – podczas kursu będzie można skorzystać ze specjalnej oferty Wydawnictwa Karmelitów Bosych

30% rabatu na pozycje w dziale św. Teresy od Jezusa dla wszystkich uczestników kursu

40% rabatu dla pierwszych dziesięciu osób, które zgłoszą swoje uczestnictwo

PLAN SPOTKAŃ

 • 17.00 – 17.40 – Wprowadzenie i przedstawienie osobowości Teresy od JezusaLidia Wrona, cm
 • 17.50 – 18.30 – Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji Wiktor Szymborski
 • 18.40 – 19.20Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji – Wiktor Szymborski
 • 19.30 – 20.10 Terezjański kontekst historyczny powstania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.45 – Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.50 – 18.30Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Biblijne symbole duchowego życia człowieka – Anna Wajda
 • 19.30 – 20.10Symboliczna struktura dzieła – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40       Interpretacje Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.50 – 18.30       Król, pałac i jego komnaty – biblijne i kulturowe referencje w Twierdzy wewnętrznej świętej Teresy – Damian Sochacki, OCD
 • 18.40 – 19.20      Biblia w Twierdzy wewnętrznej – Andrzej Cekiera, OCD
 • 19.30 – 20.10      Poszukiwanie Boga: św. Augustyn i Teresa od Jezusa – Marian Zawada, OCD
 • 17.00 – 17.40Poznanie siebie w Biblii – s. Anna Klich, OSU
 • 17.50 – 18.30Waga poznania siebie w nauczaniu Ojców Kościoła – Bazyli Mosionek, OCD
 • 18.40 – 19.20Poznanie siebie z perspektywy psychologicznej – Krzysztof Kozioł, OP
 • 19.30 – 20.10Poznanie siebie z perspektywy I mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Biblijna koncepcja walki o życie duchowe – Anna Wajda
 • 17.50 – 18.30Wytrwałość z perspektywy II mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Nikt nie zna Ojca tylko Syn – Jezus wobec fałszywych obrazów Boga – Anna Wajda
 • 19.30 – 20.10Fałszywy obraz Boga z perspektywy III mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Nowość – Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki – o. Jerzy Gogola, OCD
 • 17.50 – 18.30Nowość życia – z perspektywy IV mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Zjednoczenie w doświadczeniu mistyczek Kościoła – Paweł Hańczak, OCD
 • 19.30 – 20.10Zjednoczenie z perspektywy V mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Noc ciemna w nauczaniu św. Jana od Krzyża – Jerzy Gogola, OCD
 • 17.50 – 18.30Noc ciemna z perspektywy VI mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Doktryna trynitarna w XVI – wiecznej teologii – ks. Robert Woźniak
 • 19.30 – 20.10Terezjańskie doświadczenie Trójcy św. z perspektywy VII mieszkania Twierdzy – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
 • 17.50 – 18.30Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
 • 18.40 – 19.20Zamek Franza Kafki i Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa – Piotr Hensel, OCD
 • 19.30 – 20.10„Temu służy modlitwa, by rodziły się dzieła” 7T 4,6. Aktywny wymiar terezjańskiego życia mistycznego – Lidia Wrona, cm

Podsumowanie kursu

WYKŁADOWCY

Przejdź do paska narzędzi