21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

Lidia Wrona CM – karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii. W roku 2016 uzyskała tytuł doktora nauk teologicznych na krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. 

Zafascynowana osobą i przesłaniem św. Teresy od Jezusa od lat podejmuje rozmaite inicjatywy związane z formacją duchową zarówno osób zakonnych, jak i świeckich. Wykłada w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Współpracuje z Universidad de la Mística (CITeS) w Awili. Autorka wielu konferencji i artykułów z dziedziny duchowości. Tłumaczka z języka hiszpańskiego

PLAN SPOTKAŃ

 • 17.00 – 17.40 – Wprowadzenie i przedstawienie osobowości Teresy od JezusaLidia Wrona, cm
 • 17.50 – 18.30 – Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji Wiktor Szymborski
 • 18.40 – 19.20Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji – Wiktor Szymborski
 • 19.30 – 20.10 Terezjański kontekst historyczny powstania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.45 – Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.50 – 18.30Geneza dzieła i rękopis Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Biblijne symbole duchowego życia człowieka – Anna Wajda
 • 19.30 – 20.10Symboliczna struktura dzieła – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40       Interpretacje Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.50 – 18.30       Król, pałac i jego komnaty – biblijne i kulturowe referencje w Twierdzy wewnętrznej świętej Teresy – Damian Sochacki, OCD
 • 18.40 – 19.20      Biblia w Twierdzy wewnętrznej – Andrzej Cekiera, OCD
 • 19.30 – 20.10      Poszukiwanie Boga: św. Augustyn i Teresa od Jezusa – Marian Zawada, OCD
 • 17.00 – 17.40Poznanie siebie w Biblii – s. Anna Klich, OSU
 • 17.50 – 18.30Waga poznania siebie w nauczaniu Ojców Kościoła – Bazyli Mosionek, OCD
 • 18.40 – 19.20Poznanie siebie z perspektywy psychologicznej – Krzysztof Kozioł, OP
 • 19.30 – 20.10Poznanie siebie z perspektywy I mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Biblijna koncepcja walki o życie duchowe – Anna Wajda
 • 17.50 – 18.30Wytrwałość z perspektywy II mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Nikt nie zna Ojca tylko Syn – Jezus wobec fałszywych obrazów Boga – Anna Wajda
 • 19.30 – 20.10Fałszywy obraz Boga z perspektywy III mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Nowość – Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki – o. Jerzy Gogola, OCD
 • 17.50 – 18.30Nowość życia – z perspektywy IV mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Zjednoczenie w doświadczeniu mistyczek Kościoła – Paweł Hańczak, OCD
 • 19.30 – 20.10Zjednoczenie z perspektywy V mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Noc ciemna w nauczaniu św. Jana od Krzyża – Jerzy Gogola, OCD
 • 17.50 – 18.30Noc ciemna z perspektywy VI mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
 • 18.40 – 19.20Doktryna trynitarna w XVI – wiecznej teologii – ks. Robert Woźniak
 • 19.30 – 20.10Terezjańskie doświadczenie Trójcy św. z perspektywy VII mieszkania Twierdzy – Lidia Wrona, cm
 • 17.00 – 17.40Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
 • 17.50 – 18.30Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
 • 18.40 – 19.20Zamek Franza Kafki i Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa – Piotr Hensel, OCD
 • 19.30 – 20.10„Temu służy modlitwa, by rodziły się dzieła” 7T 4,6. Aktywny wymiar terezjańskiego życia mistycznego – Lidia Wrona, cm

Podsumowanie kursu

Przejdź do paska narzędzi