21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU – adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej WT UPJPII w Krakowie, ekspert na Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego to niezwykle pasjonująca przygodą, w którą warto się zaangażować. Bóg objawia nam Prawdę o sobie Samym, o Bogu, ale też o człowieku, o tym kim jest, jaki jest sens i cel ludzkiego życia.

Słowo Boże ukazuje nam spotkania, w których Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw, by mógł odkryć, kim jest w Jego zamyśle, jaka jest jego godność. Jednym z takich spotkań jest sptkanie z Samarytanką. Podczas tego spotkania dokonuje się podwójne odkrycie, poznanie Prawdy o Jezusie, jako Źródle Wody Żywej, Proroku i Mesjaszu, prowadzi kobietę do odkrycia, że istotą jej życia jest uwielbienie Boga Ojca i świadczenie o Nim w swoim środowisku.

PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40Poznanie siebie w Biblii – s. Anna Klich, OSU
  • 17.50 – 18.30Waga poznania siebie w nauczaniu Ojców Kościoła – Bazyli Mosionek, OCD
  • 18.40 – 19.20Poznanie siebie z perspektywy psychologicznej – Krzysztof Kozioł, OP
  • 19.30 – 20.10Poznanie siebie z perspektywy I mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
Przejdź do paska narzędzi