Rys historyczny

Geneza Karmelitańskiego Instytutu Duchowości sięga 1990 r., kiedy to zorganizowana została, w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18, seria otwartych konferencji z zakresu duchowości.

Już rok później, w 1991 r., w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założono przy tymże klasztorze Karmelitańskie Studium Duchowości, realizujące program stałych wykładów. 

W 1993 r. jednostce tej nadano nazwę Karmelitański Instytut Duchowości oraz zapoczątkowano współpracę z Papieską Akademią Teologiczną, dzisiejszym Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Rok później, zainaugurowano wykłady z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, które w 1995 r. zaczęły ukazywać się drukiem w ramach serii wydawniczej „Formacja zakonna”.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój tak, że w 1998 r., na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła (1997 r.), rozpoczęto organizowanie „Tygodni duchowości”, które od 2008 r. przerodziły się w „Dni duchowości”. Referaty wygłoszone podczas tych sympozjów, zaczęły ukazywać się w serii wydawniczej „Karmel żywy” już w roku zorganizowania „Tygodnia duchowości” po raz pierwszy.

Wspomnieć należy także o okolicznościowych sesjach naukowych, jakie na przestrzeni historii Instytutu miały w nim miejsce, o publikacji opracowań zbiorowych zawierających materiały z nich, a także o książkach monograficznych, jakie wpisują się w dorobek piśmienniczy jednostki naukowo-dydaktyczno-formacyjnej.

Rok 2001, w którym Karmel obchodził jubileusz 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego, przyniósł Karmelitańskiemu Instytutowi Duchowości nową, odrębną siedzibę. Budynek został zlokalizowany na tyłach klasztoru, przy ul. Rakowickiej 18a.

  • W 2007 r. Instytut poszerzył zakres swego działania o Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny
  • W 2008 r. doczekał się rocznika Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae.
  • 11 stycznia 2010 r. nawiązana została współpraca z Papieskim Wydziałem Teologicznym „Teresianum” w Rzymie, który jest głównym ośrodkiem naukowym Zakonu Karmelitów Bosych. 
  • W 2011 r. miała swój początek seria wydawnicza: „Źródła karmelitańskie”.
  • W 2016 r. rozpoczął się comiesięcznych cykl spotkań: „Dni skupienia” z poszczególnymi świętymi Karmelu, zorganizowany dla wszystkich zainteresowanych.
  • W 2018 r. zainaugurowane zostało, cotygodniowe studium dzieł Św. Teresy od Jezusa.