STUDIUM DUCHOWOŚC - KID

ROK III

 

T11Oratorstwo sakralne – dr. Marek Skrukwa

T12Księga Objawienia a Księga Stworzenia – duchowe implikacje – o. dr Piotr Zerzucha OCD

 

 

T9 – Karmelitańska szkoła naśladowania Chrystusa – o. Damian Stokłosa OCD

T10Filary modlitwy wg św. Teresy od Jezusa – o. lic. Paweł Hańczak OCD