Publikacje

PUBLIKACJE

FORMACJA ZAKONNA (seria)Seria wydawnicza poświęcona życiu zakonnemu mająca na celu ekspansję tego charyzmatu w obecnym świecie. Jest ona publikacją wykładów monograficznych, zainicjowanych w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w 1994 roku poświęconych formacji do życia zakonnego i ogólnie konsekrowanego.

Jerzy Gogola OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej

Wiesław Kiwior OCD, Etapy formacji zakonnej

Dominik Wider OCD, Wychowanie do modlitwy

 

Jerzy Gogola OCD, Posłuszeństwo zakonne: teologia i praktyka

Piotr Spiller OCarm., Formacja do życia wspólnego

Wiesław Kiwior OCD, Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalaniu z instytutu zakonnego

 

Jerzy Gogola OCD, Czystość konsekrowana: teologia i praktyka

Marian Zawada OCD, Dojrzałość osobowa w formacji zakonnej

Piotr Spiller OCarm., Konsekracja zakonna

 

Jerzy Gogola OCD, Ubóstwo konsekrowane: teologia i praktyka

Dominik Wider OCD, Walka modlitwy

Wiesław Pietrzak SCJ, Sakrament pokuty w życiu zakonnym

Marian Zawada OCD, Klauzura zakonna

Wojciech Giertych OP, Sumienie czy superego?

Piotr Spiller OCarm., Charyzmat życia zakonnego w Kościele

 

Dominik Wider OCD, Rozwój miłości w życiu duchowym

Jan Kalniuk MS, Odpowiedzialni za formację

Jerzy Gogola OCD, Przyjaźń pomiędzy osobami konsekrowanymi

Marian Zawada OCD, Samotność i milczenie w życiu zakonnym

Andrzej Ruszała OCD, Wychowanie do kontemplacji

 

Jerzy W. GOGOLA OCD, Wiara w życiu konsekrowanym

Marian ZAWADA OCD, Nadzieja w życiu konsekrowanym

Stanisław FUDALA OCD, Wychowanie do miłości

Piotr SPILLER O.CARM., Roztropność w życiu konsekrowanym

Jan KALNIUK MS, Sprawiedliwość w życiu zakonnym

Paweł SALAMON OFMCONV., Umiarkowanie cnotą na dzisiejsze czasy

Andrzej RUSZAŁA OCD, Wychowanie do męstwa

 

KARMEL ŻYWY (seria)

Publikacje poświęcone głównie tym świętym karmelitańskim, którzy byli bohaterami poszczególnych Dni duchowości, odbywających się, co roku w maju, w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Opracowania te wydobywają z pism poszczególnych świętych to, co pozostaje aktualne, niezależnie od upływającego czasu i zmiennej mentalności ludzi.

 • Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata. I Karmelitański Tydzień Duchowości. 9-12 marca 1998, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, s. 280.
 • Na drodze zjednoczenia z Bogiem. II Karmelitański Tydzień Duchowości. 22-25 marca 1999, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, s. 262.
 • Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego. III Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą od Jezusa. 8-11 maja 2000, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 190.
 • Powołani do świętości. IV Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Rafałem Kalinowskim. 7-10 maja 2001, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 344.
 • Światłość w ciemności. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża. 6-9 maja 2002, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003, s. 304.
 • Uwielbienie chwały. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5-8 maja 2003, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004, s. 254.
 • Ukryta z Chrystusem w Bogu. VII Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętymi Małgorzatą i Teresą z Los Andes. 4-7 maja 2004, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytutu Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Krakó 2005, s. 248.
 • Mistyka eucharystyczna. VIII Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Marią Kandydą od Eucharystii. 4-7 maja 2005, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Krakó 2006, s. 240.
 • Świadek miłości Boga i człowieka. III Sympozjum poświęcone pamięci Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej (1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z okazji 60. rocznicy śmierci, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Krakó 2006, s. 192.
 • Terezjańskie dziedzictwo – 1. IX Tydzień Duchowości z bł. Anną od św. Bartłomieja. 4-7 maja 2006, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, s. 184.
 • Terezjańskie dziedzictwo – 2. X Tydzień Duchowości z anną od Jezusa. 10-11 maja 2007, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, s. 174.
 • Mistyka w codzienności. XI Dni duchowości. 8-9 maja 2008, red. J. W. Gogoli OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, s. 224.

ŹRÓDŁA KARMELITAŃSKIE

Publikacje te mają na celu przybliżenie czytelnikom, tekstów ważnych dla tradycji Karmelu, a także omówienie konkretnych aspektów w tej tradycji, takich jak: okresy liturgiczne, antropologia teologiczna czy też teologia ascezy.