Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny

OŚRODEK  KONSULTACYJNO – FORMACYJNY

OŚRODEK kONSULTACYJNO FORMACYJNY (OKF), przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości, został utworzony w 2004 r., jako odpowiedź na potrzebę zaoferowania pogłębionej formacji ludzkiej i duchowej.

OKF służy praktyczną pomocą, udzielając indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz formując do głębszego życia wiarą. Formacja ta opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka, zawartej w tradycji i nauczaniu Kościoła. Czerpie także ze współczesnej psychologii głębi, która służy cenną pomocą w poznawaniu siebie, rozeznawaniu i pełniejszym życiu wiarą.

Posługą w Ośrodku objęte są osoby:

  • konsekrowane

  • duchowne

  • świeckie zainteresowane życiem duchowym   

Oferowane są:

  • ewaluacje (ocenę) osobowości,

  • kolokwia wzrostu (psychoterapię),

  • towarzyszenie w rozwoju duchowym (kierownictwo).

 

Osobą posługującą i odpowiedzialną za OKF jest:

o. mgr. lic.  Tadeusz Florek OCD,

kierownik duchowy, psycholog i psychoterapeuta; wykładowca KID.

ul. Rakowicka 18

31-510 Kraków

kontakt:

tadeuszflorekocd@gmail.com