21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

Wiktor Szymborski (ur. 1981 r.) dr hab. adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe oscylują wokół historii Kościoła w epoce średniowiecza i nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zgromadzeń zakonnych; historii kultury w epoce staropolskiej oraz dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii: Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011; Collegium Broscianum, Kraków 2014; Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Kraków 2018. Członek następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk oddz. w Krakowie. Od przeszło dwóch lat współtworzy i prowadzi projekt Kraków mniej znany polegający na przybliżaniu mniej znanych zabytków miasta Krakowa osobom niewidomym lub niedowidzącym.  Prywatnie uwielbia podróże z rodziną i pokazywać córkom jak wspaniały i ciekawy jest świat, a szczególnie otaczająca nas przyroda.

PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40 – Wprowadzenie i przedstawienie osobowości Teresy od JezusaLidia Wrona, cm
  • 17.50 – 18.30 – Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji Wiktor Szymborski
  • 18.40 – 19.20Hiszpania XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności Inkwizycji – Wiktor Szymborski
  • 19.30 – 20.10 Terezjański kontekst historyczny powstania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
Przejdź do paska narzędzi