21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

Piotr Hensel, OCD. Karmelita bosy, I Radny Prowincji, Delegat Prowincjała d.s. Mniszek, w latach 2014 do 2020 dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych,  redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”.

W tym roku w ramach studium nad „Twierdzą wewnętrzną” św. Teresy od Jezusa, zapraszam na wykład, który będzie próbą konfrontacji tego wybitnego dzieła mistyki chrześcijańskiej z wybitnym dziełem literackim jakim jest „Zamek” Franza Kafki. Możemy w nich odnaleźć bardzo podobną symbolikę, wrażliwość, prawie identyczny tytuł a jednak lektura tych dwóch dzieł budzi w czytelniku zupełnie odmienne odczucia. Prekursor egzystencjalizmu zostawia czytelnika w tzw. sytuacji kafkowskiej – pytań bez odpowiedzi, poczucia bezsilności i bez nadziei. „Twierdza wewnętrzna” przeciwnie wskazuje drogę wejścia, zaprasza do zamieszkania w samym centrum siebie samego gdzie odnajdujemy odpowiedź na nasze niepokoje – obecność Boga.

PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
  • 17.50 – 18.30Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
  • 18.40 – 19.20Zamek Franza Kafki i Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa – Piotr Hensel, OCD
  • 19.30 – 20.10„Temu służy modlitwa, by rodziły się dzieła” 7T 4,6. Aktywny wymiar terezjańskiego życia mistycznego – Lidia Wrona, cm

Podsumowanie kursu

Przejdź do paska narzędzi