21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

O. Jerzy Wiesław Gogola OCD

Kilka słów o sobie

Jestem teologiem duchowości i na co dzień wykładam na UPJPII a także na KID w Krakowie. Podstawowe studia z teologii i duchowości odbyłem na Teresianum w Rzymie wiele lat temu (1979-1984), kiedy jeszcze wykładali tam wybitni profesorowie, znawcy naszych karmelitańskich Doktorów, św. Teresy i św. Jana od Krzyża: Tomasz Alvarez, Federico Ruiz Salvador, Eulogio Pacho. Po powrocie do Polski studiowałem duchowość na własną rękę, korzystając z pism naszych karmelitańskich Świętych a także starając się lepiej zrozumieć ich ewangeliczną mądrość na tle ogólnej wiedzy duchowej. Miałem też okazję być kilkakrotnie w Hiszpanii począwszy od czteromiesięcznego pobytu jeszcze w ramach rzymskich studiów aż po pielgrzymkę śladami św. Teresy kilka lat temu, co zostało udokumentowane specjalnie wydanym albumem.

PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40Nowość – Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki – o. Jerzy Gogola, OCD
  • 17.50 – 18.30Nowość życia – z perspektywy IV mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 18.40 – 19.20Zjednoczenie w doświadczeniu mistyczek Kościoła – Paweł Hańczak, OCD
  • 19.30 – 20.10Zjednoczenie z perspektywy V mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.00 – 17.40Noc ciemna w nauczaniu św. Jana od Krzyża – Jerzy Gogola, OCD
  • 17.50 – 18.30Noc ciemna z perspektywy VI mieszkania Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 18.40 – 19.20Doktryna trynitarna w XVI – wiecznej teologii – ks. Robert Woźniak
  • 19.30 – 20.10Terezjańskie doświadczenie Trójcy św. z perspektywy VII mieszkania Twierdzy – Lidia Wrona, cm
Przejdź do paska narzędzi