21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

Damian Sochacki OCD jest przeorem krakowskiej wspólnoty karmelitów bosych i kustoszem nowego sanktuarium świętego Józefa, Obrońcy Miasta Krakowa. Interesuje się starożytnymi kulturami basenu Morza Śródziemnego.

Słowo na temat wykładu:

Teresa często nazywa Jezusa Królem. Zdradza przy tym nie tylko szczegółową znajomość Pisma Świętego, ale i obyczajów dworskich XVI-wiecznej Hiszpanii. Studium nad kontekstami użycia słowa „król” w Twierdzy wewnętrznej uświadamia współczesnemu czytelnikowi zakotwiczenie Teresy w czasie i w przestrzeni. Liczne referencje do kultury popularnej jej okresu świadczą o wysokim stopniu realizmu jej osobistej relacji z Bogiem i z ludźmi. Teresa nie sugeruje ucieczki przed trudną rzeczywistością do schronu własnej wyobraźni czy pobożności, nie na tym polega proces poszukiwania Króla we wnętrzu duszy. Razem z Teresą można przełamać niechęci do teraźniejszości, jaka może rodzić się w skutek lęku przed prawdą.

PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40       Interpretacje Twierdzy wewnętrznej – Lidia Wrona, cm
  • 17.50 – 18.30       Król, pałac i jego komnaty – biblijne i kulturowe referencje w Twierdzy wewnętrznej świętej Teresy – Damian Sochacki, OCD
  • 18.40 – 19.20      Biblia w Twierdzy wewnętrznej – Andrzej Cekiera, OCD
  • 19.30 – 20.10      Poszukiwanie Boga: św. Augustyn i Teresa od Jezusa – Marian Zawada, OCD
Przejdź do paska narzędzi