21 kwietnia - 9 czerwca 2021

Twierdza wewnętrzna

Jerzy Wojciech Nawojowski OCD

Karmelita bosy, studia teologiczne ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym Teresianum w Rzymie, licencjat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie, gdzie zakończył swój przewód doktorski na temat listów św. Teresy od Jezusa. Jest wykładowcą i sekretarzem Międzynarodowego Centrum Studiów Terezjańsko-Sanjuanistycznych (CITeS – „Uniwersytet Mistyki”) w Awilli (Hiszpania). 

Temat wykładu:

„Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej”

Wykład przedstawi doświadczenie i nauczanie św. Teresy na temat Jezusa Chrystusa w „Twierdzy wewnętrznej”, tzn. w ostatnim obszernym piśmie świętej mistyczki z Awilli. Znaczenie Boga w życiu duchowym człowieka, w jego najbardziej intensywnym momencie, poprzez doświadczenie ludzkie osoby Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało ludzkie i stał się człowiekiem. Spróbujemy także przedstawić znaczenie i rolę tego wszystkiego co „ludzkie”, co przyjął Bóg na siebie, aby zbawić człowieka, w kontekście najwyższych, najbardziej intensywnych etapów modlitwy terezjańskiej.

PLAN SPOTKAŃ

  • 17.00 – 17.40Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
  • 17.50 – 18.30Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej – Jerzy Nawojowski, OCD
  • 18.40 – 19.20Zamek Franza Kafki i Twierdza wewnętrzna Teresy od Jezusa – Piotr Hensel, OCD
  • 19.30 – 20.10„Temu służy modlitwa, by rodziły się dzieła” 7T 4,6. Aktywny wymiar terezjańskiego życia mistycznego – Lidia Wrona, cm

Podsumowanie kursu

Przejdź do paska narzędzi