STUDIUM DUCHOWOŚCI

III Rok Studium Duchowości - pogłębienie

Nowa incjatywa…

Inicjatywa rozpoczęła się w roku akademickim 2019/2020, a skierowana jest do wszystkich osób, które uczestniczyły w dwuletnim Studium Duchowości, zarówno trybie zwyczajnym jak i wolnym. Spotkania III roku odbywają się w co drugi piątek. Każde spotkanie obejmuje dwa wykłady.

Zapraszamy !

  • Karmelitańska droga naśladowania Jezusa – o. Damian Sochacki OCD

  • Filary modlitwy wg św. Teresy od Jezusa – o. lic. Paweł Hańczak OCD

21.02.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

06.03.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Duchowość francuska XVII w. cz. 2 (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

20.03.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

17.04.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Duchowość francuska XVII w. cz. 2 (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

08.05.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

29.05.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Duchowość francuska XVII w. cz. 2 (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

Program wykładów drugiego semestru może jeszcze ulec zmianom

18.10.2019 piątek

17.00-18.30 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)

08.11.2019 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)

22.11.2019 piątek

17.00-18.30 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)
18.45-20.15 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)

06.12.2019 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

10.01.2020 piątek

17.00-18.30 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)
18.45-20.15 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)

24.01.2020 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

W nieprzewidzianych sytuacjach program może ulec nieznacznej modyfikacji

Pobierz formularz na III rok KID

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie, można go przesłać mailem na adres: kidkarmel@gmai.com