SYSTEMATYCZNE STUDIUM DZIEŁ ŚW. JANA OD KRZYŻA – KID