Adres: ul. Rakowicka 18 A, 31-510 Kraków

tel: +48. 797 002 380

e-mail: kidkarmel@gmail.com

FORMACJA ZAKONNA (seria)

Seria wydawnicza poświęcona życiu zakonnemu mająca na celu ekspansję tego charyzmatu w obecnym świecie. Jest ona publikacją wykładów monograficznych, zainicjowanych w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w 1994 roku poświęconych formacji do życia zakonnego i ogólnie konsekrowanego.

 • Jerzy Gogola OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej
 • Wiesław Kiwior OCD, Etapy formacji zakonnej
 • Dominik Wider OCD, Wychowanie do modlitwy

 • Jerzy Gogola OCD, Posłuszeństwo zakonne: teologia i praktyka
 • Piotr Spiller OCarm., Formacja do życia wspólnego
 • Wiesław Kiwior OCD, Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalaniu z instytutu zakonnego

 • Jerzy Gogola OCD, Czystość konsekrowana: teologia i praktyka
 • Marian Zawada OCD, Dojrzałość osobowa w formacji zakonnej
 • Piotr Spiller OCarm., Konsekracja zakonna

 • Jerzy Gogola OCD, Ubóstwo konsekrowane: teologia i praktyka
 • Dominik Wider OCD, Walka modlitwy
 • Wiesław Pietrzak SCJ, Sakrament pokuty w życiu zakonnym
 • Marian Zawada OCD, Klauzura zakonna
 • Wojciech Giertych OP, Sumienie czy superego?
 • Piotr Spiller OCarm., Charyzmat życia zakonnego w Kościele

 • Dominik Wider OCD, Rozwój miłości w życiu duchowym
 • Jan Kalniuk MS, Odpowiedzialni za formację
 • Jerzy Gogola OCD, Przyjaźń pomiędzy osobami konsekrowanymi
 • Marian Zawada OCD, Samotność i milczenie w życiu zakonnym
 • Andrzej Ruszała OCD, Wychowanie do kontemplacji

 • Jerzy W. GOGOLA OCD, Wiara w życiu konsekrowanym
 • Marian ZAWADA OCD, Nadzieja w życiu konsekrowanym
 • Stanisław FUDALA OCD, Wychowanie do miłości
 • Piotr SPILLER O.CARM., Roztropność w życiu konsekrowanym
 • Jan KALNIUK MS, Sprawiedliwość w życiu zakonnym
 • Paweł SALAMON OFMCONV., Umiarkowanie cnotą na dzisiejsze czasy
 • Andrzej RUSZAŁA OCD, Wychowanie do męstwa

KARMEL ŻYWY (seria)

Publikacje poświęcone głównie tym świętym karmelitańskim, którzy byli bohaterami poszczególnych Dni duchowości, odbywających się, co roku w maju, w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Opracowania te wydobywają z pism poszczególnych świętych to, co pozostaje aktualne, niezależnie od upływającego czasu i zmiennej mentalności ludzi.

 • Święta Teresa z Lisieux Słowem Boga dla świata. I Karmelitański Tydzień Duchowości. 9-12 marca 1998, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, s. 280.
 • Na drodze zjednoczenia z Bogiem. II Karmelitański Tydzień Duchowości. 22-25 marca 1999, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, s. 262.
 • Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego. III Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą od Jezusa. 8-11 maja 2000, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 190.
 • Powołani do świętości. IV Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Rafałem Kalinowskim. 7-10 maja 2001, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, s. 344.
 • Światłość w ciemności. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża. 6-9 maja 2002, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003, s. 304.
 • Uwielbienie chwały. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5-8 maja 2003, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004, s. 254.
 • Ukryta z Chrystusem w Bogu. VII Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętymi Małgorzatą i Teresą z Los Andes. 4-7 maja 2004, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytutu Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Krakó 2005, s. 248.
 • Mistyka eucharystyczna. VIII Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Marią Kandydą od Eucharystii. 4-7 maja 2005, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Krakó 2006, s. 240.
 • Świadek miłości Boga i człowieka. III Sympozjum poświęcone pamięci Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej (1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z okazji 60. rocznicy śmierci, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Krakó 2006, s. 192.
 • Terezjańskie dziedzictwo – 1. IX Tydzień Duchowości z bł. Anną od św. Bartłomieja. 4-7 maja 2006, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, s. 184.
 • Terezjańskie dziedzictwo – 2. X Tydzień Duchowości z anną od Jezusa. 10-11 maja 2007, red. J. W. Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, s. 174.
 • Mistyka w codzienności. XI Dni duchowości. 8-9 maja 2008, red. J. W. Gogoli OCD, Karmelitański Instytut Duchowości – Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, s. 224.

ŹRÓDŁA KARMELITAŃSKIE

Publikacje te mają na celu przybliżenie czytelnikom, tekstów ważnych dla tradycji Karmelu, a także omówienie konkretnych aspektów w tej tradycji, takich jak: okresy liturgiczne, antropologia teologiczna czy też teologia ascezy.