Adres: ul. Rakowicka 18 A, 31-510 Kraków

tel: +48. 797 002 380

e-mail: kidkarmel@gmail.com

Osobą posługującą i odpowiedzialną za OKF jest:

o. mgr. lic.  Tadeusz Florek OCD,

kierownik duchowy, psycholog i psychoterapeuta; wykładowca KID.

ul. Rakowicka 18

31-510 Kraków

tel. 501-590-577

tadeuszflorekocd@gmail.com

Ośrodek konsultacyjno-formacyjny (OKF) przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości, został utworzony w 2004 r., jako odpowiedź na potrzebę zaoferowania pogłębionej formacji ludzkiej i duchowej.

OKF służy praktyczną pomocą, udzielając indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz formując do głębszego życia wiarą. Formacja ta opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka, zawartej w tradycji i nauczaniu Kościoła. Czerpie także ze współczesnej psychologii głębi, która służy cenną pomocą w poznawaniu siebie, rozeznawaniu i pełniejszym życiu wiarą.

Posługą w Ośrodku objęte są osoby:

  • konsekrowane

  • duchowne

  • świeckie zainteresowane życiem duchowym   

Oferowane są:

  • ewaluacje (ocenę) osobowości,

  • kolokwia wzrostu (psychoterapię),

  • towarzyszenie w rozwoju duchowym (kierownictwo).