Adres: ul. Rakowicka 18 A, 31-510 Kraków

tel: +48. 797 002 380

e-mail: kidkarmel@gmail.com

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy informacje, które umożliwią Państwu wsparcie finansowe Karmelitańskiego Instytutu duchowości, w różnych aspektach jego działania.

Za wszystkie ofiary, z góry serdecznie dziękujemy.

Uwaga! Wszystkie osoby wnoszące darowiznę na rzecz Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, mogą odliczyć daną kwotę od podatku, jedynie tytułem: ofiary na cele kultu religijnegoco koniecznie należy uwzględnić w tytule przelewu.

OFIARA (przelew)

Odbiorca: Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

Nr. Rachunku: 11 1600 1462 1844 4951 0000 0024

IBAN: PL11 1600 1462 1844 4951 0000 0024

Adres: Zygmunta Glogera 5, 31-222 Kraków

Tytułem: (wybierz na jaki cel chcesz złożyć ofiarę)

  • ofiara na cele kultu religijnego (przy tej opcji ofiarodawca może odliczyć daną kwotę od podatku)
  • ofiara na “Studium duchowości 2021/2022” (w tytule prosimy także o podanie numer semestru, za który wnoszona jest ofiara oraz imienia i nazwiska słuchacza studium)
  • ofiara za nagrania “Dni duchowości 2022”
  • ofiara na “Dni skupienia – KID”

OFIARA (kartą bankową)