Dyrekcja

DYREKCJA

Dyrektor KID

o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

e-mail: gogola@karmel.pl

Wicedyrektor KID

o. dr Piotr Zerzucha OCD

e-mail: piotr.zerzucha@gmail.com