DNI DUCHOWOŚCI – KID

XXIII Dni Duchowości
ze Świętymi Karmelu

13 – 14 maja 2021

pod hasłem:

„Modlitwa w Karmelitańskiej Szkole Duchowości”