Formacja ustawiczna

FORMACJA  USTAWICZNA

ARCHIWUM KID:
 
Wtorek 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00
w budynku Karmelitańskiego Instytutu Duchowości
przy ul. Rakowickiej 18a w Krakowie.

odbyła się

KONFERENCJA JEDYNIE DLA MĘSKICH ŚRODOWISK ZAKONNYCH

było to
WAŻNE SPOTKANIE DLA FORMATORÓW
 
W ramach inicjatyw formacyjnych proponowanych
przez Konferencje Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich
zaprosilismy formatorów męskich zgromadzeń zakonnych
na spotkanie poświęcone:
 
KOMUNIKACJI NA TEMAT PŁCIOWOŚCI, INTYMNOŚCI I SEKSUALNOŚCI WE WSPÓLNOTACH ŻYCIA KONSEKROWANEGO W POLSCE.
 
JAK PRZEŻYWAĆ CZYSTOŚĆ WE WSPÓLNOCIE?
WYZWANIA FORMACYJNE ZWIĄZANE Z PRZEŻYWANIEM PŁCIOWOŚCI, INTYMNOŚCI I SEKSUALNOŚCI WE WSPÓLNOTACH ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Przeżywanie płciowości oraz seksualność w perspektywie powołania stanowi jeden z filarów życia konsekrowanego. Podstawy teologiczne życia konsekrowanego wskazują na głęboki związek łączący przeżywanie czystości oraz kształtowanie relacji z Bogiem oraz innymi ludźmi. Nasza samoświadomość, poziom refleksyjności, sposób wyrażania się, stosowany język kształtują nasze przeżywanie czystości. Osoba konsekrowana nie przeżywa czystości w oderwaniu od innych.
W czasie warsztatów przyjrzano się właśnie temu, w jaki sposób komunikujemy na temat płciowości, intymności oraz seksualności. Punktem wyjścia były badania przeprowadzone wśród męskich oraz żeńskich wspólnot konsekrowanych w Polsce, które wskazały „przenormalizowanie” oraz „prywatyzację” przeżywania czystości. Wnioski z badań będą podstawą do poszukiwania praktycznych wskazań, jak bardziej osobowo przeżywać czystość konsekrowaną w naszych wspólnotach.
Ogólny plan spotkania:
– Prezentacja raportu oraz dyskusja
– Wprowadzenie do pracy w grupach
– Praca w grupach: W jaki sposób „personifikować” oraz „de-prywatyzować” czystość w naszych wspólnotach?
– Panel dyskusyjny nt. wyzwań formacyjnych związanych z przeżywaniem czystości (o. Krzysztof Dyrek SJ, o. Florek, ks. Wojciech Sadłoń SAC)
 
 
 
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób duchownych, spotkanie przebiegło w spokojnej i miłej atmosferze.
 
 
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie.