Adres: ul. Rakowicka 18 A, 31-510 Kraków

tel: +48. 797 002 380

e-mail: kidkarmel@gmail.com

Dyrektor:
prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD
e-mail: gogola@karmel.pl

Wicedyrektor:
dr Piotr Zerzucha OCD
e-mail: piotr.zerzucha@gmail.com