Dni skupienia

DNI  SKUPIENIA

Karmelitański Instytut Duchowości – KID, poprzez kolejne serie Dni skupienia, zaprasza do nieustannego pogłębienia relacji z Bogiem.

 „Kto prawdziwie miłuje, ten wszędzie i na każdym miejscu miłuje i pamięta na umiłowanego.” (św. Teresa od Jezusa, Księga fundacji, 5, 16)

Czas:

 • drugie soboty miesiąca

Miejsce:

 • kaplica Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a, Kraków
Program:
 • Jutrznia – godz. 9:00
 • Msza Św. z homilią,
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu (zazwyczaj ok. półgodzinna),
 • Przerwa (kawa, herbata, ciasto lub własny prowiant)
 • Konferencja,
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego,
 • Zakończenie – ok. godz. 13:00

Osoba posługującą i odpowiedzialną za Dni skupienia – KID:

o. dr Piotr Zerzucha OCD,

 wicedyrektor i wykładowca KID

ul. Rakowicka 18

31-510 Kraków

kontakt: piotr.zerzucha@gmail.com

DNI SKUPIENIA 2023

ze Świętą Teresą z Lisieux

 

Teresa Martin urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alençon we Francji. W piętnastym roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych i otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. W życiu zakonnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa duchowego”. Swoje przeżycia duchowe notowała w rękopisach znanych pod nazwą „Dzieje duszy”.

Zmarła 30 września 1897 roku. Papież Pius XI kanonizował ją w roku 1925 i ogłosił Patronką Misji Katolickich. 19 października 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją Doktorem Kościoła Powszechnego.

 

wspomnienie liturgiczne

1 października

 • 1 dzień skupienia – 14.01.2023 r.

Temat: Dorastanie do świętości (video)

Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

 • 2 dzień skupienia – 11.02.2023 r.

Temat: Wiara, nadzieja i miłość w życiu św. Teresy z Lisieux

Prowadzący:

 • 3 dzień skupienia – 11.03.2023 r.

Temat: Miłość oblubieńcza w życiu św. Teresy z Lisieux

Prowadzący:

DNI SKUPIENIA 2022

ze Świętymi Małżonkami
Zelią i Ludwikiem Martin

 

Martin Ludwik Józef Alojzy Stanisław (22.08.1823-29.07.1894) Urodzony w Bordeaux. Dzieciństwo spędził w Awinionie, Strasburgu i w Alençon. Myśli o życiu zakonnym; odbywa próbę w klasztorze augustianów, lecz nie zostaje przyjęty z powodu braku znajomości łaciny. Kupuje zakład zegarmistrzowski w Alençon, poślubia Zelię Guérin. Mają dziewięcioro dzieci, z których czworo umiera we wczesnym dzieciństwie. Po owdowieniu, przenosi się wraz z córkami do Lisieux. Pierwszy atak paraliżu, występują objawy sklerozy mózgu wymagające umieszczenia go w zakładzie opiekuńczym Dobrego Zbawiciela w Caen. Wraca do Alençon, gdzie opiekuje się nim Celina. Umiera w La Musse u swego szwagra Izydora.

Martin Zelia (Azelia Maria) (23.12.1831-28.08.1877) Urodzona w Gandelain. Przybywa do Alençon, pobiera nauki u sióstr adoratorek, zdobywa zawód koronczarki. Wyrabia słynne koronki z Alençon najpierw dla paryskiej firmy, następnie na własny rachunek. Poślubia Ludwika Martina, ma dziewięcioro dzieci, umiera na raka piersi.

wspomnienie liturgiczne

12 lipca

 • 1 dzień skupienia – 08.01.2022

Temat: Rodzina szkołą świętości – na przykładzie rodziny Martin.

Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

 • 2 dzień skupienia – 12.02.2022

Temat: Zelia i Ludwik Martin – wzór małżeństwa.

Prowadzący: o. Marcin Skowronek OCD

 • 3 dzień skupienia – 12.03.2022

Temat: Cnota nadziei w rodzinie Martin.

Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

 • 4 dzień skupienia – 09.04.2022

Temat: Piękno miłości w rodzinie Martin.

Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

 

Maj – W TYM MIESIĄCU DNIA SKUPIENIA NIE BYŁO ZE WZGLĘDU NA DNI DUCHOWOŚCI

 

 • 5 dzień skupienia – 11.06.2022

Temat: Rzeczywistość miłosierdzia w rodzinie Martin.

Prowadzący: o. Bartłomiej Kucharski OCD

 • 6 dzień skupienia – 08.10.2022

Temat: Czwarte przykazanie w doświadczeniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (video)

Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

 • 7 dzień skupienia – 12.11.2022

Temat: Doświadczenie Boga w rodzinie Martin (video)

Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

 • 8 dzień skupienia – 10.12.2022

Temat: Mistyka św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (video)
Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD

1 dzień skupienia – 21.03.2021
Święty Józef – wzór czystej miłości (video)
Prowadzący: o. Piotr Zerzucha OCD

2 dzień skupienia – 18.04.2021
Święty Józef – przewodnik na trudny czas (video)
Prowadzący: o. Tadeusz Florek OCD

3 dzień skupienia – 16.05.2021
Święty Józef – powołany przez Boga
Prowadzący: o. Stanisław Fudala OCD (video)

4 dzień skupienia – 20.06.2021
Święty Józef – mistrz życia duchowego
Prowadzący: o. Piotr Zerzucha OCD (video)

5 dzień skupienia – 19.09.2021
Święty Józef – wzór posłuszeństwa Bogu
Prowadzący: o. Bartłomiej Kucharski OCD (video)

6 dzień skupienia – 17.10.2021
Święty Józef – oblubieniec Niepokalanej
Prowadzący: o. Paweł Urbańczyk OCD (video)

7 dzień skupienia – 21.11.2021
Święty Józef – Ojciec Króla
Prowadzący: o. Piotr Zerzucha OCD (video)

8 dzień skupienia – 19.12.2021
Święty Józef – zasłuchany w Słowo
Prowadzący: o. Tadeusz Florek OCD (video)

DNI SKUPIENIA 2020/2021

ZE ŚW. MARIĄ OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO (MAŁĄ ARABKĄ)

 

Mariam Baouardy urodziła się 5 stycznia 1846 roku w Abellin w Galilei, w katolickiej rodzinie obrządku greckomelchickiego. W roku 1867 wstąpiła do Karmelu w Pau we Francji. Śluby zakonne złożyła w Mangalore w Indiach, dokąd przybyła w 1870 roku jako współfundatorka tamtejszego klasztoru.

W 1872 roku wróciła do Francji. Trzy lata później udała się do Ziemi Świętej. Założyła dwa klasztory: jeden w Betlejem, a drugi w Nazarecie. Miała szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego i była ubogacona nadprzyrodzonymi darami, odznaczając się przy tym cnotą głębokiej pokory. Zmarła w Betlejem 26 sierpnia 1878 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w roku 1983. Papież Franciszek kanonizował ją 17 maja 2015 r.

wspomnienie liturgiczne

25 sierpnia

1 dzień skupienia – 10.10.2020
Wprowadzenie w duchowość św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

2 dzień skupienia – 14.11.2020 – transmisja on-line
Prymat miłości w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (video)
Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

3 dzień skupienia – 12.12.2020
Droga wiary św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (video)
Prowadzący: o. Damian Sochacki OCD

4 dzień skupienia – 09.01.2021
Nadzieja w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (video)
Prowadzący: o. dr hab. Marian Zawada OCD

5 dzień skupienia – 13.02.2021
Prowadzona przez Ducha Świętego (video)
o. dr Stanisław Fudala OCD

6 dzień skupienia – 13.03.2021
Pokora na drodze zjednoczenia z Bogiem (video)
Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

7 dzień skupienia – 08.05.2021
Trudna droga doświadczeń mistycznych
Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD (video)

8 dzień skupienia – 12.06.2021
W szkole Najświętszej Maryi Panny
Prowadzący: o. dr Paweł Urbańczyk OCD