Adres: ul. Rakowicka 18 A, 31-510 Kraków

tel: +48. 797 002 380

e-mail: kidkarmel@gmail.com

Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie zaprasza do nieustannego pogłębienia relacji z Bogiem poprzez odkrywanie Jego obecności w jakże wielu aspektach naszej codzienności – „Kto prawdziwie miłuje, ten wszędzie i na każdym miejscu miłuje i pamięta na umiłowanego” (św. Teresa od Jezusa, Księga fundacji, 5, 16).


Czas:

  • drugie soboty miesiąca

Miejsce:

  • kaplica Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a, Kraków
Program:
  • Jutrznia – godz. 9:00
  • Msza Św. z homilią,
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu (zazwyczaj ok. półgodzinna),
  • Przerwa (kawa, herbata, ciasto lub własny prowiant)
  • Konferencja,
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego,
  • Zakończenie – ok. godz. 13:00.

UWAGA! 

  • Od stycznia 2022, nie będą prowadzone transmisje Dni skupienia (na żywo).

Informacji na temat Dni skupienia, udziela >> sekretariat KID

DNI SKUPIENIA 2022

ze Świętymi Małżonkami
Zelią i Ludwikiem Martin

 

1 dzień skupienia – 08.01.2022

Temat: Rodzina szkołą świętości – na przykładzie rodziny Martin.

Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

 

2 dzień skupienia – 12.02.2022

Temat: Zelia i Ludwik Martin – wzór małżeństwa.

Prowadzący: o. Marcin Skowronek OCD

 

3 dzień skupienia – 12.03.2022

Temat: Cnota nadziei w rodzinie Martin.

Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

 

4 dzień skupienia – 09.04.2022

Temat: Piękno miłości w rodzinie Martin.

Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

 

Maj – W TYM MIESIĄCU NIE BĘDZIE DNIA SKUPIENIA ZE WZGLĘDU NA DNI DUCHOWOŚCI

 

Najbliższy – 5 dzień skupienia – 11.06.2022

Temat: Rzeczywistość miłosierdzia w rodzinie Martin.
Prowadzący: o. Bartłomiej Kucharski OCD

 

P R Z E R W A  W A K A C Y J N A

 

6 dzień skupienia – 08.10.2022

Temat: Czwarte przykazanie w doświadczeniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
Prowadzący: o. Bartłomiej Kucharski OCD

 

7 dzień skupienia – 12.11.2022

Temat: Doświadczenie Boga w rodzinie Martin.
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

 

8 dzień skupienia – 10.12.2022

Temat: Mistyka św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD

DNI SKUPIENIA 2021

DNI SKUPIENIA ZE ŚW. JÓZEFEM

1 dzień skupienia – 21.03.2021
Święty Józef – wzór czystej miłości (video)
Prowadzący: o. Piotr Zerzucha OCD

2 dzień skupienia – 18.04.2021
Święty Józef – przewodnik na trudny czas (video)
Prowadzący: o. Tadeusz Florek OCD

3 dzień skupienia – 16.05.2021
Święty Józef – powołany przez Boga
Prowadzący: o. Stanisław Fudala OCD (video)

4 dzień skupienia – 20.06.2021
Święty Józef – mistrz życia duchowego
Prowadzący: o. Piotr Zerzucha OCD (video)

5 dzień skupienia – 19.09.2021
Święty Józef – wzór posłuszeństwa Bogu
Prowadzący: o. Bartłomiej Kucharski OCD (video)

6 dzień skupienia – 17.10.2021
Święty Józef – oblubieniec Niepokalanej
Prowadzący: o. Paweł Urbańczyk OCD (video)

7 dzień skupienia – 21.11.2021
Święty Józef – Ojciec Króla
Prowadzący: o. Piotr Zerzucha OCD (video)

8 dzień skupienia – 19.12.2021
Święty Józef – zasłuchany w Słowo
Prowadzący: o. Tadeusz Florek OCD (video)

DNI SKUPIENIA 2020/2021

ZE ŚW. MARIĄ OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO (MAŁĄ ARABKĄ)

1 dzień skupienia – 10.10.2020
Wprowadzenie w duchowość św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

2 dzień skupienia – 14.11.2020 – transmisja on-line
Prymat miłości w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (video)
Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

3 dzień skupienia – 12.12.2020 – transmisja on-line
Droga wiary św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (video)
Prowadzący: o. Damian Sochacki OCD

4 dzień skupienia – 09.01.2021
Nadzieja w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (video)
Prowadzący: o. dr hab. Marian Zawada OCD

5 dzień skupienia – 13.02.2021
“Prowadzona przez Ducha Świętego” (video)
o. dr Stanisław Fudala OCD

6 dzień skupienia – 13.03.2021
Pokora na drodze zjednoczenia z Bogiem (video)
Prowadzący: o. dr Piotr Zerzucha OCD

7 dzień skupienia – 08.05.2021
Trudna droga doświadczeń mistycznych
Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD (video)

8 dzień skupienia – 12.06.2021
W szkole Najświętszej Maryi Panny
Prowadzący: o. dr Paweł Urbańczyk OCD (video)