XXIV DNI DUCHOWOŚCI – KID

tło

XXIV DNI DUCHOWOŚCI ZE ŚWIĘTYMI KARMELU

 12 – 13 maja 2022

pod hasłem:

„Modlitwa w Karmelitańskiej Szkole Duchowości”

 

PROGRAM

(ewentualne zmiany w programie, będą podane na tej stronie)

 

12 maja – czwartek

Godzina 16.15

Msza św.  – kaplica Instytutu.

Godzina 17.00

Powitanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2

Słowo wstępne – o. Piotr Jackowski OCD – Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Współczesne trudności modlitewne – ks. prof. dr hab. Marek Tatar – UKSW (30 min.)

Modlitwa Kościoła – s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin CHR (30 min.)

PRZERWA

Godzina 18.30

Rola cnót teologalnych na modlitwie – o. dr Andrzej Ruszała OCD (30 min.)

Modlitwa Ojcze nasz w ujęciu św. Teresy od Jezusa – o. dr hab. Marian Zawada OCD (30 min.)

Modlitwa a grzech – o. dr Paweł Urbańczyk OCD (15 min.)

 

13 maja – piątek

Godzina 16.15

Msza św.  – kaplica Instytutu.

Godzina 17.00

Modlitwa biblijna – o. dr Piotr Nyk OCD (30 min.)

Modlitwa zwyczajna a modlitwa mistyczna – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2 (30 min.)

Obecność Boga na modlitwie – ks. dr hab. Marcin Godawa (15 min.)

PRZERWA

Godzina 18.30

Modlitwa siedmiu mieszkań – o. dr Jerzy Nawojowski OCD (30 min.)

Terezjańska pedagogia modlitwy – s. dr Lidia Wrona CM (30 min.)

Rola zawierzenia Bogu na modlitwie – o. dr Piotr Zerzucha OCD (15 min.)

Podsumowanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2

  • Miejsce spotkań:

Karmelitański Instytut Duchowości

ul. Rakowicka 18A w Krakowie

lub on-line (link do transmisji będzie udostępniany przed spotkaniem – aby skorzystać, należy zgłosić swój udział)

  • Ofiara finansowa:

Ofiara finansowa za udział w jednym dniu wydarzenia wynosi: 20 zł (w tytule przelewu należy wpisać: Dni duchowości, imię, nazwisko, adres mailowy)

Informacje potrzebne do przelewu można znaleźć na stronie Instytutu: https://kid.edu.pl/ofiara-na-instytut/

  • Zapisy prowadzi sekretariat KID:

e-mail: kidkarmel@gmail.com

oraz pod numerem tel.: +48. 797 002 380