Czytelnia

CZYTELNIA

Dostęp do księgozbioru za zgodą –>> Dyrektora Instytutu
Obecnie w pomieszczeniu biblioteki odbywają się dwa razy w miesiącu wykłady Studium duchowości dla roku III (wykłady otwarte)