Kazanie z Mszy Świętej w intencji zmarłych słuchaczy, absolwentów i przyjaciół Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie oraz w intencji zmarłych z rodzin słuchaczy, absolwentów i przyjaciół Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie – 20 listopada 2020 roku.

E-mail Instytutu: kidkarmel@gmail.com