Funkcjonowanie Karmelitańskiego Instytutu Duchowości można wesprzeć wpłacając ofiary pieniężne na konto Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z dopiskiem: "Na Karmelitański Instytut Duchowości".

Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych
ul. Z. Glogera 5
31-222 Kraków

Bank PEKAO S.A. - Grupa PEKAO S.A.
IV Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47

Kraków

SWIFT: PKOPPLPWKR3

Numer konta PLN:
22 1240 2294 1111 0000 3723 8544

Numer konta walutowego USD:
35 1240 2294 1787 0000 3723 8557

Numer konta walutowego EUR:
27 1240 2294 1978 0000 3723 8560

Za złożone datki będziemy serdecznie wdzięczni. Bóg zapłać!