Słuchacze

Karmelitański Instytut Duchowości przyjmuje: 

  • Słuchaczy zwyczajnych – uczestników zapisanych na dwuletnie Studium duchowości, którzy po przebyciu biennium i zaliczeniu egzaminów wieńczą studium uzyskaniem Dyplomu.
  • Wolnych słuchaczy – osoby, które po dokonaniu wpisu uczęszczają na wybrane przez siebie wykłady, czy to w ramach Studium duchowości, czy Formacji do życia konsekrowanego, z możliwością ich zaliczenia.
  • Studentów cyklu podstawowego i licencjacko-doktoranckiego Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie, którzy mogą zaliczać wykłady w KID jako monograficzne na UPJPII.