Opłatek 2010

Jasełka i spotkanie opłatkowe 
 
          
              I
ga - w roli Maryi, Ela - w roli Archanioła, Jan - w roli pasterza,  
              Tosia - w roli pasterza, Michał - w roli Dzieciątka Jezus
                                  ...życzenia i dzielenie się opłatkeim

             -

                                ...wieczerza wigilijna